Anneke Nijhoff
Ontwikkelaar Wonen & Services

Anneke Nijhoff

Senior Ontwikkelaar Wonen en Services

Van verblijf
naar wonen
Anneke Nijhoff

Anneke Nijhoff houdt zich bezig met strategie- en conceptontwikkeling binnen het zorgsegment. 

 

Na 25 jaar met veel plezier in de sector verzorging en verpleging te hebben gewerkt heeft Anneke een bewuste keus gemaakt over te stappen naar woningbouw-corporaties. De motivatie hiervoor is gelegen in de volgende overtuiging: 'de ingezette extramuralisatie van zorg heeft alleen kans van slagen als corporaties en andere bouwers wonen voor mensen met een beperking of mensen op hoge leeftijd als een vanzelfsprekende opgave voor hun organisatie zien.' Vanuit deze gedachten kan er in samenwerking met alle partijen dat tot stand komen wat mensen nodig hebben om goed te wonen.