Henk Vonk

Directeur

De stenen zijn
het middel,
maar het doel is
de ervaring
Henk Vonk

Henk Vonk is binnen het directieteam van HEVO verantwoordelijk voor de propositie van HevoFame. 
Op projectniveau is Henk met name betrokken bij huisvesting-
en ontwikkelstrategie. Met een achtergrond op het gebied van internationale marktkunde en bedrijfskunde heeft hij een uitgesproken marktgerichte benadering van de ontwikkelopgaven. 

 

‘Ik ben er trots op dat wij er als planontwikkelbedrijf in zijn geslaagd volwaardige alternatieven te ontwikkelen voor traditionele verpleeg- en verzorgingshuizen en deze concepten te verbinden aan de transitieopgave van de zorgsector. Het feit dat we op deze manier echt van betekenis kunnen zijn voor kwetsbare mensen, voor wie het moeilijk is het voor zichzelf goed te regelen, is de motor van mijn motivatie om een groot deel van mijn tijd aan HevoFame te besteden’.