# # #

Berjarijke
Appingedam

Locatie
Appingedam
Status
Realisatiefase
Kenmerkend

Een multifunctioneel gebouw dat enerzijds ruimte biedt aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking om zich te kunnen ontwikkelen en onderwijs te krijgen. Daarnaast biedt het gebouw ruimtes die buiten schooltijden gebruikt kunnen worden door overige partijen uit de buurt.

Project

Nieuwbouw Beschermd Wonen Tannhäuserstraat

Opdrachtgever

Riwis Zorg & Welzijn

Bouw

Plegt-Vos

Concept

Het expertisecentrum Berjarijke is een multifunctioneel gebouw dat enerzijds ruimte biedt aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking om zich te kunnen ontwikkelen en onderwijs te krijgen. Daarnaast biedt het gebouw ruimtes die buiten schooltijden gebruikt kunnen worden door overige partijen uit de buurt. 
Het vervangt het huidige kinderdagcentrum dat bouwkundig en bouwfysisch niet meer voldoet aan de eisen van vandaag de dag. Het nieuwe gebouw zal worden gebouwd tussen het huidige gebouw en de Georg van Saksenlaan. Als de nieuwbouw is gerealiseerd zal het bestaande gebouw gesloopt worden. 

Het expertisecentrum bestaat uit twee paviljoens die aan het huidige park gesitueerd worden. Samen met de reeds bestaande Molukse kerk vormen ze een stedenbouwkundig ensemble. Tussen de kerk en het expertisecentrum bevindt zich een groene doorkijk waarin op natuurlijke wijze het parkeren is gesitueerd. Tussen de twee paviljoens bevindt zich een transparante entree en ontmoetingsruimte. Door de puien transparant te materialiseren blijft het park zichtbaar en voelbaar vanaf de Georg van Saksenlaan. Het nieuwe speelplein aan de zuidzijde zal aansluitend aan het huidige park meeontworpen worden.

In de twee paviljoens zijn de groepsruimtes met aanverwante ruimtes (rustruimtes, bergingen, verschoonruimtes, kantoren ed) gelegen. In deze paviljoens zijn de kinderen in hun eigen groepsruimte met een eigen besloten buitenruimte. Daarnaast is er op de gang ook nog extra ruimte om te spelen. In één van de vleugels zijn ook de gymzaal en de kantoren voor het personeel gelegen. Er is bewust gekozen om de installatieruimte op de begane grond te plaatsen en niet op het dak. Dit vanwege het uitzicht van de omliggende bebouwing en zicht vanaf de straat. Omdat het om een éénlaags gebouw gaat, zou het aanzicht op de installaties het beeld danig ontsieren.

Tussen deze twee vleugels is een transparant opgezette entreehal met ontvangstbalie, keuken en multifunctionele activiteitenruimtes. Het transparante tussendeel functioneert als fysieke buffer tussen de twee paviljoens om de prikkels voor de kinderen zoveel mogelijk te beperken. Daartoe zijn de groepsruimtes ook op het park georiënteerd en ten opzichte van elkaar gescheiden door rustruimtes, bergingen en verschoonruimtes. 

# #

De transparante centrale ontmoetingsruimte biedt ruimte voor ontmoeting voor de wijk, mede door de afsluitbaarheid van de beide paviljoens. Zo kan de ontmoetingsruimte ook buiten scholtijden gebruikt worden en krijgt het gebouw een goede functionele bruikbaarheid gedurende de hele week. 

Het gebouw sluit in materialisatie aan op de directe omgeving. De paviljoens zijn aan de straatzijde in metselwerk opgetrokken, zoals de woningen aan de overzijde van de straat. In de bakstenen gevels zijn op een speelse wijze kozijnen geplaatst met verschillende groottes en vormen. Deze verschillende vormen verwijzen naar de diversiteit aan kinderen die hun dag doorbrengen in het expertisecentrum. De gevels die uitkijken over het park zijn in hout opgetrokken en sluiten hiermee aan op het natuurlijke karakter van het park. De daken zullen worden voorzien van mossedum. Enerzijds omdat de naastgelegen appartementen zicht op het dak hebben, maar ook ten behoeve van het opvangen van het regenwater en de warmtedempende werking ervan. Ook zullen er de nodige zonnepanelen op het dak geplaatst worden tbv het opwekken van de nodige energie.

221201 04-5358 VOORLOPIG ONTWERP 12.jpg
221201 04-5358 VOORLOPIG ONTWERP 4.jpg

Hulp nodig of meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug