Menu

ir. Judith Vroemen

Adviseur

judith.vroemen@hevo.nl

Balanceren tussen creativiteit en kaders om te komen tot gebouwen waar gebruikers zich thuis voelen!

Niets is zo dynamisch als onderwijs. Met mijn expertise rondom huisvesting wil ik mijn steentje bijdragen aan het faciliteren van het beste onderwijs.
Dat doe ik het liefst door samen met gebruikers na te denken over huisvesting die naadloos aansluit bij hun bedrijfsprocessen, of door het opstellen van een strategisch huisvestingsplan in samenspraak met bestuurders. In beide kan ik mijn creativiteit kwijt.

Door goed luisteren en doorvragen probeer ik tot een optimaal resultaat te komen.

Hierbij word ik gedreven door met gebruikers en belanghebbenden in gesprek te gaan over hun visie, drijfveren, wensen en eisen.
Het vertalen van deze ‘zachte’ waarden in huisvestingsplannen die passen binnen de gestelde kaders is steeds weer een uitdaging, die ik met heel veel plezier aanga!

De balans tussen klantgerichtheid, kwaliteit en haalbaarheid zorgt mijns inziens voor een optimaal en duurzaam resultaat.

Ik ben nieuwsgierig en analytisch sterk; een betrokken teamspeler die zich graag inzet voor een maatschappelijk doel. De gebruiker staat hierbij altijd centraal.