Menu

ir. Bas Verkerk

Adviseur

bas.verkerk@hevo.nl

Kansen inzichtelijk maken en benutten; verbinden, verduurzamen en innoveren.

Kansen inzichtelijk maken en benutten

De behoefte om het vastgoed te optimaliseren en te professionaliseren wordt steeds groter; verbinden, innoveren, verduurzamen. Van deze vraagstukken word ik enthousiast! Nieuw leven inblazen binnen het bestaand vastgoed (transformeren en/of herbestemmen) en vooruitkijken bij nieuwbouwopgaven. Kansen zien en weet hebben van de risico’s. Het vastgoed in dienst stellen van de gebruiker en aansluiten op de (toekomstige) behoefte. Toewerken naar een (flexibele) kernportefeuille die past bij de organisatie. Niet alleen kijken naar de stenen maar ook naar de organisatie eromheen.

Portefeuille gericht, duurzaam, flexibel en gezond

Net als wij zal ook onze huisvesting mee moeten gaan in de veranderingen van onze samenleving. Dit is een continu proces is, dat op strategisch niveau wordt ingezet. Waar wilt u als organisatie staan over 5 tot 10 jaar en welke huisvesting hoort daarbij? Hoe kunnen we investeringen terugverdienen en desinvesteringen voorkomen? Hoe kunnen we bijdragen aan een gezonde, prettige en duurzame leefomgeving? Deze vragen hebben mij door de jaren heen continu beziggehouden en zijn drijfveren om te gaan voor het maximale resultaat.

Samenwerken en verbinden

Visie op huisvesting is een gedragen product en heeft het beste resultaat als dit tijdig wordt opgepakt met alle stakeholders. Het traject om daar te komen vraagt om allerlei dwarsverbanden, die op verschillende niveaus ingezet worden en waarbij ook andere partners nodig zijn. Dit is het speelveld waarin ik me graag begeef.

Bas Verkerk

Laten we onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Neem contact met me op, telefoon (073) 6 409 409