Menu

ir. Winifred van den Bosch

Directeur

winifred.bosch@hevo.nl

Duurzame en toekomstbestendige huisvesting voor opdrachtgevers en gebruikers realiseren, daar krijg ik energie van!

Onze opdrachtgevers hebben vaak toegewijde medewerkers die goed voor hun leerlingen, studenten, patiënten of klanten zorgen. Daarbij hoort passende huisvesting die ervoor zorgt dat iedereen nog beter presteert. Dat realiseren we door onze opdrachtgevers en de eindgebruikers intensief te betrekken bij het ontwikkelproces, met als resultaat ‘huisvesting op maat’.

Ik vind het een uitdaging om de risico’s bij de ontwikkeling van huisvesting te managen.

Bij Risicodragend Projectmanagement (RPM) neemt HEVO deze risico’s over. Wij zijn gewend om kaders zoals tijd, kosten en kwaliteit te bewaken. Ons proces van intensieve begeleiding, inzet van ervaring op het gebied van kosten en kwaliteit resulteren in afname van risico’s en faalkosten.

Er is steeds meer aandacht voor verduurzaming van vastgoed, ook de wettelijke eisen worden steeds strenger. Denk hierbij aan hergebruiken van bestaande gebouwen (renovatie of revitalisering), hergebruiken van materialen van bestaande gebouwen of het inzetten van circulaire onderdelen bij nieuwe gebouwen.
De oplossingen voor verduurzaming die we aandragen zijn niet alleen technisch van aard, maar hebben ook te maken met het slimmer gebruiken van gebouwen door goede ruimtelijke inpassing, multifunctionaliteit, samenwerking binnen één gebouw en gebouwmonitoring (SMART Engineering). Op die manier bereiken we niet alleen ‘Smart Buildings’ maar daar wordt iedereen ‘Smart’ van.

Een kerntaak vanuit mijn functie als directeur is dat ik projectmanagers aanstuur en dat ik een overview heb van alle projecten in voorbereiding en uitvoering. Mijn collega’s acteren vaak schijnbaar zelfstandig binnen projecten, maar de kracht van HEVO is dat veel collega’s specialistische kennis en ervaring hebben en onderling nauw samenwerken en klankborden. De interactie, het motiveren en inspireren van mijn team vind ik geweldig. Samen excelleren door te werken aan innovatieve, duurzame en prachtige projecten. Daar word ik oprecht blij van.

Winifred van den Bosch

Laten we onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen

Neem contact met me op, telefoon (073) 6 409 409