Menu

Benchmarkonderzoeken

Grip op exploitatielasten

Onze onderzoeken helpen u om grip te krijgen op kosten en vergoedingen voor de exploitatie van uw schoolgebouw.

Weet u hoe uw school presteert op gebied van exploitatie? Voor veel scholen is dit een lastige vraag. Het is moeilijk om de exploitatie te vergelijken met andere scholen vanwege het ontbreken van kengetallen. HEVO heeft daarom verschilende jaren benchmarkonderzoek uitgevoerd naar de exploitatie van scholen in het Primair en Voortgezet Onderwijs. Sinds kort is er ook een benchmark Speciaal Onderwijs beschikbaar.

Ilona Canters-Gloudemans

Heeft u interesse in één van onze benchmarkonderzoeken?

Neem dan contact op met Ilona Canters-Gloudemans, telefoon (073) 6409 409