Menu

Huisvestingstools

Abacus

Abacus geeft meer inzicht in de exploitatielasten van vastgoedplannen.
Lees meer over deze tool.

BeSeF®: samen in één gebouw

Onze werkmethode BeSeF® helpt u om tot een multifunctionele accommodatie te komen die écht werkt!

CO2MPAS

Met HEVO CO2MPAS houdt u koers in het voldoen aan de eisen uit het Klimaatakkoord en de sectorale routekaarten (50% reductie CO2 in 2030 en 95% reductie in 2050 maar ook een gasloze gebouwenvoorraad).

Kostenconfigurator renovatie en upgrading

Met deze gratis online tool is op basis van diverse gebouwingrepen inzichtelijk te krijgen wat de investeringskosten voor levensduurverlenging zijn.

Kostenconfigurator speciaal onderwijs

Met deze gratis online tool kunt u inzichtelijk maken wat een schoolgebouw voor (voortgezet) speciaal onderwijs kost.

Nieuwbouwkostenconfigurator

Speciaal voor het primair en voortgezet onderwijs. Met deze gratis online tool kunt u inzichtelijk maken wat een nieuw schoolgebouw kost.

Prestatiemanager

Via een online database met slimme software kunt u gedurende het hele traject de kwaliteit van uw huisvestingsproject controleren: van eisen specificeren, via aanbesteden, naar het beheersen van die kwaliteit.

ruimtebehoeftetools onderwijs

Met de ruimtebehoeftetools voor respectievelijk het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs kunnen schoolbesturen op basis van hun leerlingenaantallen het vereiste aantal vierkante meters berekenen. Deze informatie is nodig bij ver(nieuw)bouw- of nieuwbouwplannen waarbij de gemeente betrokken is.

Standaard kwaliteitsadvies nieuwbouw school

Met deze tool geven we een voorzet van het kwaliteitsniveau van een nieuwbouw school, waarbij in onze ogen de optimale balans tussen kosten en kwaliteit wordt gevonden.

Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van HEVO B.V.