Menu

Huisvestingstools

Abacus

Abacus geeft meer inzicht in de exploitatielasten van vastgoedplannen.
Lees meer over deze tool.

BeSeF®: samen in één gebouw

Onze werkmethode BeSeF® helpt u om tot een multifunctionele accommodatie te komen die écht werkt!

Gebouwhulp

Om snel gebouwinformatie paraat te hebben wij de Gebouwhulp ontwikkeld: een mobiele website met overzichtelijke rubrieken met hierin alle informatie specifiek voor uw pand.

Kostenconfigurator renovatie en upgrading

Met deze gratis online tool is op basis van diverse gebouwingrepen inzichtelijk te krijgen wat de investeringskosten voor levensduurverlenging zijn.

Kostenconfigurator speciaal onderwijs

Met deze gratis online tool kunt u inzichtelijk maken wat een schoolgebouw voor (voortgezet) speciaal onderwijs kost.

Nieuwbouwkostenconfigurator

Speciaal voor het primair en voortgezet onderwijs. Met deze gratis online tool kunt u inzichtelijk maken wat een nieuw schoolgebouw kost.

Prestatiemanager

Via een online database met slimme software kunt u gedurende het hele traject de kwaliteit van uw huisvestingsproject controleren: van eisen specificeren, via aanbesteden, naar het beheersen van die kwaliteit.

Standaard kwaliteitsadvies nieuwbouw school

Met deze tool geven we een voorzet van het kwaliteitsniveau van een nieuwbouw school, waarbij in onze ogen de optimale balans tussen kosten en kwaliteit wordt gevonden.

Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van HEVO B.V.