Menu

Whitepapers

Whitepaper Stappenplan BENG

Welke consequenties hebben de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) en hoe wordt een bijna energieneutraal gebouw ook comfortabel voor de eindgebruikers? Dat de onderhoudskosten te dragen zijn? Waar begin je en hoe pak je dat aan? 

Aanvragen whitepaper 'Stappenplan BENG'

Whitepaper De nieuwe hybride manier van werken in een inspirerende en gezonde werkomgeving

Hybride werken is Het Nieuwe Werken. De combinatie tussen thuis, op kantoor of elders werken en tussen fysiek en digitaal werken, afhankelijk van de werkzaamheden. Het zorgt voor een betere balans tussen werk en privé, verhoogt de productiviteit en het werkgeluk. Iedere organisatie is uniek, het hybride werken is daarom voor elke organisatie anders. De overstap naar een andere, hybride manier van werken is een complex veranderingsproces en vraagt om een integrale benadering vanuit de samenhang tussen ICT, mens & organisatie en huisvesting. De nieuwe hybride manier van werken geeft u de noodzakelijke flexibiliteit en toekomstbestendigheid in een veranderende wereld.

Aanvragen Whitepaper de nieuwe hybride manier van werken in een inspirerende en gezonde werkomgeving

Whitepaper Campusontwikkeling

In deze whitepaper belichten we verschillende aspecten van het begrip 'campus'. En bovenal bieden we handvatten om, samen met de verschillende betrokken belanghebbenden, campusontwikkeling daadwerkelijk invulling te geven. We blikken terug en kijken vooruit. Vraag de whitepaper 'Campusontwikkeling' gratis aan.

Aanvragen whitepaper 'Campusontwikkeling'

Whitepaper stappenplan gemeentelijk vastgoed

HEVO ontwikkelde een stappenplan waarmee gemeenten en andere instellingen in de publieke sector hun vastgoedportefeuille efficiënter, doelmatiger en duurzamer kunnen maken. Aan de hand van dit stappenplan beschrijven wij de mogelijkheden om de kernvraag te beantwoorden en financiële ruimte te vinden in de vastgoedportefeuille.

Aanvragen whitepaper 'Stappenplan portefeuillesturing gemeentelijk vastgoed' 

Whitepaper SLIM organiseren & aanbesteden van huisvesting

Het succes van uw project begint bij het organiseren van een slimme samenwerking. Er zijn  verschillende samenwerkingsvormen mogelijk, ieder met zijn eigen voor- en nadelen. Deze whitepaper geeft een bondig inzicht in de verschillende mogelijkheden en licht de theorie toe met concrete uitgevoerde projecten waarin wij onze ervaringen delen.

Aanvragen Whitepaper SLIM organiseren & aanbesteden van huisvesting

Whitepaper gewijzigde Aanbestedingswet

In 2016 is de aanbestedingswet gewijzigd. De wijzigingen zijn gericht op de toegang van ondernemers tot aanbestedingsprocedures, het verminderen van de lasten, mogelijkheid om strategische doelstellingen als innovaties en duurzaamheid in procedures mee te nemen, flexibiliteit van de procedures, en integriteit bij aanbestedingen.

Aanvragen whitepaper gewijzigde Aanbestedingswet

Whitepaper De transformatie van JeugdzorgPlus

In opdracht van het ministerie van VWS, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft HEVO het huidige vastgoed onderzocht, zowel door te kijken naar de huisvestingslasten als naar mogelijke belemmeringen van het huidige vastgoed voor de vernieuwing van JeugdzorgPlus

Aanvragen whitepaper 'De transformatie van JeugdzorgPlus'

Whitepaper 'Slim organiseren van duurzaam beheer, onderhoud en energiemanagement van huisvesting'

De gekozen vorm van hoe het onderhoud en de exploitatiediensten zijn georganiseerd hebben een sterk effect op de kosten en het uiteindelijke resultaat bij de exploitatie van gebouwen. Onze experts schreven een whitepaper die inzicht geeft in de beheerorganisatievormen voor onderhoud/exploitatie en u helpt in het keuzeproces voor een van de vormen. Vraag deze whitepaper kosteloos op.

Aanvragen Whitepaper 'Slim organiseren van duurzaam beheer, onderhoud en energiemanagement van huisvesting'

Whitepaper 'Het financieren van verduurzamen, verbeteren en vernieuwen van schoolgebouwen'

Betere leeromgevingen, energiezuinige en Frisse Scholen met een gezond binnenklimaat. Steeds meer gemeenten en onderwijsinstellingen slaan de handen ineen en maken afspraken over duurzame Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s), het vormgeven en borgen van de besluitvorming en financiering. Vraag de whitepaper 'Het financieren van verduurzamen, verbeteren en vernieuwen van schoolgebouwen' gratis aan.

Aanvragen whitepaper 'Het financieren van verduurzamen, verbeteren en vernieuwen van schoolgebouwen'

Whitepaper nieuwbouw of renovatie

Nieuwbouw of renovatie? Voor veel schoolbesturen is dit een actuele en lastige vraag. Een groot aantal schoolgebouwen staat namelijk op de nominatie om vervangen te worden. Maar hoe maak je gedegen, weloverwogen en snel de keuze tussen nieuwbouw of renovatie? Ons Afwegingskader Onderwijshuisvesting is een praktische tool die een voorkeur snel inzichtelijk en overzichtelijk maakt. Lees verder op de pagina 'Renovatie of nieuwbouw' of download onze whitepaper 'Renovatie of nieuwbouw? Afwegingskader onderwijshuisvesting'.

Download whitepaper

Willem Adriaanssen

Met uw vragen over deze whitepapers kunt u terecht bij onze experts

Neem contact op met Willem Adriaanssen, telefoon 073 6 409 409