Onze visie op duurzaamheid in 2025

In 2016 is de visie op duurzaamheid 2025 geschreven.

HEVO's visie op duurzaamheid in 2025 HEVO creëert inspirerende huisvesting die bijdraagt aan een gezonde toekomstbestendige wereld, sterkere gemeenschappen en individueel geluk en welzijn.

Maatschappij

HEVO staat centraal in de bouwketen als verantwoordelijke maatschappelijke organisator van huisvesting en omgevingen met een langetermijnvisie. HEVO kenmerkt zich door inspirerende projecten die de kiem zijn voor grotere stedelijke herontwikkeling, de groei van communities, persoonlijke ontwikkeling van alle gebruikers en een bloeiende leefomgeving. Zij neemt hiervoor verantwoordelijkheid en neemt actief deel als stakeholder, waarbij we eerst uitgaan van de bestaande gebouwde omgeving. HEVO neemt haar partners mee in haar proces. Het effect is dat deze partners zowel voor als na de activiteiten van HEVO als een inktvlek verdere verbeteringen implementeren. HEVO draagt proactief bij aan een veerkrachtige samenleving, door vanuit een integrale analyse te sturen op waardecreatie. In projecten komt dit tot uiting doordat wij met een andere blik expliciete maatschappelijke meerwaarde creëren.

Klanten, gebruikers en stakeholders

HEVO werkt met en voor maatschappelijke organisaties en bedrijven met een maatschappelijke verbondenheid die hun waarde in huisvesting en omgeving willen vergroten. HEVO streeft naar de situatie waarbij partners, gebruikers en leveranciers trots zijn om met HEVO te werken en zij is met afstand de voorkeurspartner voor klanten op zoek naar een partner en uitvoerder van sterke, betrouwbare en waardevolle projecten. HEVO gaat langdurige relaties aan met haar klanten waardoor zij kan anticiperen op de veranderende behoeften. Hiervoor werkt HEVO binnen een geheel circulair systeem met haar ketenpartners en stakeholders vanuit een gedeelde visie.

Medewerkers en personeel

HEVO trekt hiermee inspirators, gedreven en intrinsiek gemotiveerde mensen aan. Deze mensen krijgen binnen HEVO ruimte voor eigen initiatief, experiment en ontwikkelen van kansen. HEVO zorgt voor een gezonde, inspirerende en prettige werkomgeving, die talentontwikkeling stimuleert. Een HEVO-medewerker is een oprechte, ondernemende en talentvolle initiator, die met plezier zijn/haar werk doet en over de vaardigheden beschikt om te sturen op het middels huisvesting risicodragend toevoegen van waarde voor al haar klanten. HEVO zelf is een naam waarvoor de werknemers diepe passie dragen, een naam die sterk verbonden is aan de waarde die het geeft aan alle mensen in het huisvestingsproces. Van de bouwers tot de kinderen in de buurt, van klant tot medewerker en van onderaannemer tot investeerder.

Projecten

Onze projecten zijn comfortabel en prettig opgezet en ingericht en dragen bij aan een omgeving waar mensen plezierig werken, wonen, leren en ontspannen. We realiseren, onderhouden en ontwerpen klimaatbestendige, luchtzuiverende, CO2-neutrale, gezonde gebouwen met een gesloten waterkringloop en waar het welzijn van de mens centraal staat. We gaan altijd eerst uit van de bebouwde omgeving, waarbij we behouden wat goed is. We sturen op lage levenscycluskosten en een hoge gebouwwaarde in een financieel gezonde omgeving. De projecten dragen bij aan een duurzame sociale economie in de omgeving. Gebouwen en gebieden waar wij aan werken vormen een inspirerende beleving en dragen bij aan bewustwording van duurzaamheid en vorming van sterkere gemeenschappen. Onze werkzaamheden hebben altijd een positieve impact op ecosystemen en diersoorten. We sluiten de materialenkringloop door natuurvriendelijke en recyclebare of gerecyclede materialen toe te passen. Onze circulaire gebouwen vormen een bron van onderdelen en materialen die eenvoudig elders toegepast worden. Binnen onze projecten streven wij dan ook naar Nul-op-de-Meter gebouwen (of energie positieve gebouwen). In de aanpak van onze projecten maken we gebruik van de methode Symbiosis in Development van Except, waarin de bouwblokken van een duurzaam systeem in een heldere verbinding staan met elkaar (zie afbeelding). Afbeelding: Symbiosis in Development, Object-level indicators (ELSIA), Except Integrated Sustainability

Lees ook:

willem_adriaanssen.jpg

Meer weten over onze visie op de toekomst?

Neem dan contact op met:

Bel me terug