Ik leg in een politiek-bestuurlijke omgeving makkelijk verbindingen en zorg voor een brede scope.

Ik werk graag voor een sector die van betekenis is. Daarom is het ook zo fijn om voor het onderwijs te werken, daar is die betekenis goed voelbaar. Dat geldt ook voor de zorg. Je bouwt daar, samen met de opdrachtgever, aan de maatschappij.

In beide sectoren heb ik gewerkt: als directeur bij een overkoepelend schoolbestuur en als lid van de Raad van Toezicht van een ziekenhuis.

Met schoolbesturen kom ik makkelijk in contact, ik heb begrip voor de vraagstukken.

Ik adviseer en ondersteun directies en besturen van gemeenten en onderwijsinstellingen met kennis en ervaring uit de praktijk. Mijn kracht ligt op het snijvlak van strategie, beleid en investeringen én specifiek in het onderwijs en het sociale domein. Denk aan advies over de haalbaarheid en financiering van plannen, welke besluitvorming er nodig is, het ontwikkelen van concepten, of het in kaart brengen en ontwikkelen van een scholenlandschap. Daarnaast begeleid ik complexe advies­vraagstukken voor de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed.

Telkens ervaar ik dat de nieuwbouw van een onderwijsgebouw een enorme katalysator is voor het nemen van beslissingen. Het is een moment waarop je over alles moet nadenken; van je visie op het primaire proces, tot en met de risico’s die horen bij het ondernemen van een project. Als adviseur van de opdrachtgever kan ik daarin goed ondersteunen, met kennis en ervaring vanuit verschillende perspectieven.


Publicaties van Gerhard Jacobs

#

Whitepaper nieuwbouw of renovatie

Nieuwbouw of renovatie? Voor veel schoolbesturen is dit een actuele en lastige vraag. Ons Afwegingskader Onderwijshuisvesting is een praktische tool die een voorkeur snel inzichtelijk en overzichtelijk maakt.
#

Whitepaper financieren en uitvoeren van een duurzaam IHP

Wij hebben een whitepaper opgesteld met daarin een aantal mogelijke financieringsmodellen.
#

Whitepaper het financieren van verduurzamen, verbeteren en vernieuwen van schoolgebouwen

Steeds meer gemeenten en onderwijsinstellingen slaan de handen ineen en maken afspraken over duurzame Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s), het vormgeven en borgen van de besluitvorming en financiering.
#

Nieuwbouw of renovatie: wat is de beste keuze?

Het primair onderwijs staat volop in de schijnwerpers. Schoolbesturen worstelen al jaren met structureel geldtekort op alle fronten. Veel schoolbesturen en gemeenten vragen zich af wat de beste keuze is: ingrijpend verbouwen, renoveren of nieuwbouw plegen?
#

Nieuwbouw voor Integraal Kindcentrum Van Harte Houten

Kindcentrum Van Harte Houten realiseert een duurzaam schoolgebouw inclusief gymzaal dat maximaal aansluit op de onderwijsvisie en minimaal voldoet aan de eisen van BENG.
#

Onderzoek door het rijk: verbetering onderwijsgebouwen versnellen

Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) laten doen. Het onderzoek is inmiddels afgerond en heeft als doel het nieuwe kabinet te informeren over de knelpunten en mogelijke oplossingen rondom onderwijshuisvesting.