Hans Heijltjes HEVO.jpg
Hans Heijltjes
Senior adviseur

Door collega’s en opdrachtgevers word ik gekscherend een ‘lopende Google-zoekmachine onderwijshuisvesting’ genoemd. Ik werk al 40 jaar non-stop met alle facetten op het gebied van onderwijshuisvesting. Opgeleid met de wet- en regelgeving onderwijs (huisvesting) maar doorontwikkeld richting PvE's, EG-selecties architecten en overige partijen en verdere specialisatie op de bouworganisatie­vormen en inrichting en planning van het totale bouwproces etc. 

Vanuit een brede scope gespecialiseerd in complexe onderwijsvraagstukken.

Ik begeleid en ondersteun schoolbesturen/gemeenten bij het opstellen van strategische vastgoed­plannen, haalbaarheidsonderzoeken (ver)nieuwbouw, onderzoeken naar doordecentralisatie (onder andere Breda en Amersfoort) het opstellen van Integrale Huisvestingsplannen (onder andere Amersfoort, Gouda, Krimpenerwaard, Lingewaard). Daarnaast ben ik een sparringpartner voor schoolbesturen/gemeenten bij al hun vraagstukken.

Ik ben bedenker en (mede)ontwikkelaar van onder andere de ‘quickscan-methodiek strategisch vastgoedbeleid onderwijshuisvesting’, de ‘nieuwbouwkostenconfigurator’ en de ‘renovatiekosten­configurator‘ voor primair en voortgezet onderwijs

Binnen HEVO verzorg ik basiscursussen wet- en regelgeving en verdiepingscursussen op dossiers als BeSeF, doordecentralisatie, haalbaarheidsonderzoeken etc. waardoor jonge collega's sneller kunnen groeien in hun expertise. Ik doe dit alles met heel veel plezier en leer nog elke dag!

Een prettige en gezonde leeromgeving voor ieder kind.

Mijn motivatie en ‘drive’ is om te bewerkstelligen dat studenten, leerlingen, kinderen en onderwijs­personeel zich in een maatschappelijk verantwoorde, goed geoutilleerde en gezonde leer- en leefomgeving kunnen doorontwikkelen. Het gaat immers in eerste instantie om goed onderwijs en de mensen…. pas in tweede instantie komen de stenen.