HEVO Johanna Scherer.jpg
Johanna Scherer
Adviseur
Een mensgerichte, duurzame, circulaire aanpak is voor mij het ambacht van nu.

Want ambacht betekent voor mij:

  • Een weloverwogen en toch vooruitstrevende aanpak. Maak gebruik van wat al bekend is, pas beproefde technieken toe maar durf ook een stapje extra te zetten voor een nóg beter resultaat.
  • Toekomstgericht en duurzaam in de breedste zin van het woord. In ieder project willen wij de locatie net iets beter achterlaten dan hoe wij deze hebben aangetroffen.
  • Gericht op de gebruiker: ik stel de visie, ambitie en wensen van de gebruikers van onze huisvestingsprojecten centraal om de best mogelijke huisvesting voor en met hen te realiseren. Hierbij spelen onderwerpen als gezondheid, duurzaamheid en geluk een belangrijke rol voor mij.
Het maatschappelijke aspect van mijn werk is voor mij erg belangrijk.

Dat is mijn drijfveer en het doel in mijn werk. Een gelukkige opdrachtgever en tevreden gebruikers, dat is waarvoor ik me inzet.

Ik werk veel in de markten van onderwijs, gemeentelijk vastgoed en woonprojecten. De rode draad: in ieder project realiseer ik samen met de opdrachtgevers en collega’s circulaire en duurzame oplossingen. Ieder gerealiseerd stapje telt mee voor een duurzame toekomst, hoe klein het op het eerste oog ook mag lijken. Daar ben ik van overtuigd.

In ieder project kan wel een extra stap gezet worden.

Samen met alle projectbetrokkenen maken wij gebruik van de gezamenlijke denkkracht en creativiteit om tot onverwachte top-oplossingen te komen.

Ik ga graag samen met u aan de slag met de verduurzaming of duurzame en toekomstgerichte invulling van uw huisvestingsvraagstuk. Van advies in de vorm van haalbaarheidsonderzoeken, Programma van Eisen tot ontwerpuitwerking, project- en procesmanagement pak ik uw vraagstuk graag toekomstgericht aan.

Duurzaam en circulair bouwen is mijn specialisme en het ambacht van nu. Door mijn bijdrage aan de werkgroep Circulariteit werken we binnen HEVO aan het creëren van gebouwen die niet alleen voldoen aan de behoeften van vandaag, maar ook de toekomst van onze planeet beschermen.