HEVO Joris van den Berg.jpg
Joris van den Berg
Projectmanager

Bouwen is een complex proces met verschillende stakeholders en betrokken partijen. Het begint met het definiëren van heldere uitgangspunten en kaders waar een (langetermijn)visie aan ten grondslag ligt. In deze fase ga ik het liefst pragmatisch en financieel analytisch te werk.

Samen sturen we bij, waardoor we op koers blijven.

Met mijn bouwkundige achtergrond denk ik mee met procespartners en aannemers tijdens het ontwerptraject en de realisatiefase om gezamenlijk te komen tot haalbare en maakbare oplossingen. Dit is kenmerkend voor mijn visie op projectmanagementopgaves. Het gaat om een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen. 

Samen kom je tot het beste resultaat.

Veelal werk ik voor organisaties en instellingen in het publieke domein waarbij het echt om de gebruikers gaat. Uitdagende projecten met een (politiek) complex of bestuurlijk spanningsveld spreken mij aan, omdat ik met een inhoudelijke benadering meerwaarde creëer.