HEVO_Lizet Geertsma.jpg
Lizet Geertsma
Projectmanager

Iedereen in Nederland heeft ooit te maken met het onderwijs; in de vorm van het krijgen of geven van onderwijs, of middels bestuur of bekostiging. Goede onderwijshuisvesting draagt bij aan goed onderwijs.

Zelf heb ik alle vormen van onderwijshuisvesting meegemaakt. Oudbouw, tijdelijke huisvesting, nieuwbouw, vernieuwbouw en monumentale bouw. In al deze huisvestingssituaties heb ik een fantastische tijd gehad. Dit wil ik ook voor alle leerlingen en docenten die na mij gekomen zijn en nog gaan komen.

Ik wil opdrachtgevers en stakeholders meenemen in mijn enthousiasme en passie voor het onderwijs en de leerlingen.

Onderwijshuisvesting is natuurlijk belangrijk, maar de leerlingen en het onderwijsconcept maken de school!

De echte wensen en de echte ambities op tafel krijgen, daar krijg ik energie van.

Iedereen een stem geven die belang heeft bij de ontwikkeling van de huisvesting en samenwerken met elkaar is daarbij belangrijk.

Mijn ambitie is om op een creatieve, gestructureerde en open manier een uniek project te begeleiden van begin tot eind.