HEVO Michel Drenth.jpg
Michel Drenth
Senior adviseur
Mijn overtuiging is dat we met innovatie en ver¬≠trouwen antwoord kunnen geven op de grote maatschappe­lijke vraagstukken van deze tijd.

De uitdagingen in de onderwijs- en zorgsector worden groter, veranderen sneller en stellen nieuwe eisen aan organisaties en hun vastgoed. Denk bijvoorbeeld aan de verduurzamingsopgave en de personeelstekorten in beide sectoren, de vergrijzing in de zorg en de achterstanden in het onderwijs.  Deze complexiteit vraagt om sturing op alle beleidsniveaus. 

Als adviseur en innovatiemanager streef ik ernaar om, in cocreatie met mijn opdrachtgevers en collega’s, te komen tot pragmatische oplossingen voor complexe vraagstukken. Pragmatische oplossingen die mogen, en soms moeten, afwijken van bestaand beleid en innovatief zijn. We moeten gezamenlijk op zoek naar optimalisaties binnen bestaande stelsels van wet- en regelgeving die niet tijdig meebewegen. 

Om af te kunnen wijken van de gebaande paden is het cruciaal om samen te werken vanuit wederzijds vertrouwen. Dit ontstaat niet zomaar. De basis voor vertrouwen wordt gecreëerd door het afstemmen van verwachtingen, het nakomen van afspraken en het oog houden voor elkaars belangen.

Laten we vanuit innovatie en vertrouwen samen werken aan de toekomst.