HEVO Peter Woerdeman.jpg
Peter Woerdeman
Senior adviseur

Zorghuisvesting is mijn werkgebied. Mensgerichte zorg vraagt om het verbinden en samenbrengen van visie en praktijk. Een passende en prettige leefomgeving voor cliënten, een goede werkomgeving voor medewerkers en huisvesting die nu maar ook in de toekomst financieel haalbaar is. Daar krijg ik energie van!

Mijn specialiteit is het samen met zorginstellingen vanuit strategische kaders ontwikkelen van huisvesting, met aandacht voor de diverse kanten van het proces. Van initiatief tot en met uitvoering. Van gebruikersparticipatie in de planontwikkeling tot het bewaken van de (harde en zachte) projectkaders.

Ik ben creatief, soms grensverleggend en tegelijkertijd pragmatisch.

Ik word gedreven door de passie een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg op het gebied van huisvesting. Het mooiste aan mijn vak is het samenbrengen van de verschillende perspectieven binnen een organisatie in een huisvestingsconcept dat de missie en zorgvisie ondersteunt.

Over de samenwerking met mij zeggen klanten: “Kenmerkend aan de persoonlijkheid en werkwijze van Peter is een scherpe analytische blik, waarmee hij complexe vraagstukken weet terug te brengen naar een heldere en doeltreffende vastgoedstrategie en eigentijdse gebouwconcepten. Met veel gevoel voor proces en verhoudingen weet Peter op overtuigende wijze betrokkenen aan zich te binden”. 

In heel Nederland heb ik in de afgelopen 30 jaar inmiddels al vele zorginstellingen geadviseerd over vastgoed, nieuwbouw, bedrijfsvoering, het haalbaar maken van businesscases en financiële aspecten. Mijn gesprekspartners zijn bestuurders, toezichthouders, managers, maar ook professionals en beleidsmakers die in het bestuurlijke ‘spel’ actief zijn.