Menu

Duurzame nieuwbouw voor Eijkhagen College Landgraaf

Eijkhagen College Landgraaf

Het gebouw van het Eijkhagen College dateert uit de jaren zeventig en is technisch inmiddels toe aan een grondige renovatie. Na grondig onderzoek is de conclusie dat nieuwbouw aan te bevelen is boven renovatie. Renovatie zou de levensduur van het gebouw slechts beperkt kunnen verlengen. Een nieuw gebouw is duurzamer en beter toegerust voor hedendaags onderwijs en ontwikkelingen in de toekomst.

Opdrachtgever
SVO|PL | Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg Heerlen

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement 

Start bouw
2022 

Ingebruikname
2024 

Architect
BDG architecten Zwolle

Wij zijn verantwoordelijk voor de nieuwbouw. We hebben de opdracht verworven voor het begeleiden van het volledige project middels Risicodragend Projectmanagement (RPM). Met RPM ontstaat zekerheid op prijs, planning én kwaliteit inclusief invloed op het proces. 

Eijkhagen College

Charlemagne College Eijkhagen is een voortgezet onderwijs-school met meer dan 1.400 leerlingen in Landgraaf met afdelingen voor tweetalig vwo, vwo, havo en vmbo-tl. Het voedingsgebied bestaat vooral uit de gemeente Landgraaf en de gemeente Kerkrade. Het onderwijsaanbod is op meerdere facetten onderscheidend en zelfs uniek in de regio Zuid-Limburg. Het Eijkhagen College neemt in Landgraaf een belangrijke positie in de samenleving in en levert daarmee een positieve bijdrage aan het toekomst-proof houden van de gemeente.

Flexibele en toekomstbestendige nieuwbouw

In verband met wisselende leerlingenaantallen wordt er bij de nieuwbouw rekening gehouden met de mogelijkheid tot het flexibel aanbouwen dan wel afbouwen van lokalen. Tevens wordt op het terrein een sportvoorziening gerealiseerd.

De voorbereidingen voor de nieuwbouw vinden in 2021 plaats en de bouwactiviteiten zullen in de loop van 2022 starten. In 2024 wordt de nieuwbouw in gebruik genomen. Het nieuwe gebouw wordt gerealiseerd op de sportvelden naast het bestaande schoolgebouw. Hierdoor is er geen tijdelijke huisvesting nodig tijdens de bouwwerkzaamheden. 

Energieneutraal

Met de realisatie van de nieuwe school wordt een toekomstbestendig, kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en (bijna) energieneutraal onderwijsgebouw gerealiseerd. Bovendien worden de exploitatielasten van de school aanzienlijk gunstiger dan in de bestaande situatie.

Artist-impression entree (BDG architecten Zwolle)
Gerhard Jacobs

Meer weten?

Neem dan contact op met Gerhard Jacobs, telefoon 073 6 409 409