Menu

Efficiency van uitruk belangrijk voor het ontwerp

Nieuwbouw Brandweerkazerne Sittard-Geleen

De Brandweer Zuid-Limburg levert onder het motto ‘Uw Veiligheid voorop’ een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in deze regio. Voor de realisatie van de nieuwe brandweerhuisvesting in Sittard-Geleen waren twee redenen: de afwijkende opkomsttijden van de repressieve brandweerzorg en de Brandweer Zuid-Limburg wilde een nieuwe kazerne bouwen om er ook de kantoorfunctie onder te brengen.

Opdrachtgever
Brandweer Zuid-Limburg, locatie Sittard

Rol(len) HEVO
Programma van Eisen, aanbestedingsbegeleiding ontwerp en uitvoering, projectmanagement, contractmanagement, kwaliteitscontrole

Stichtingskosten (exclusief btw)
€ 7.400.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
ca. 3.000 m²

Ingebruikname
1 oktober 2013

Bijzonderheden
ontwerp en uitvoering in bouwteamverband

Architect
Architectuurstudio HH Amsterdam (projectarchitect ir. P. Franssen)

Bouwkundig aannemer
Meulen Bouw Weert

De nieuwe brandweerkazerne van Sittard staat schuin tegenover het stadion van Fortuna Sittard, als ware het een vooruitgeschoven gebouw in het nieuwe stedenbouwkundig plan van de sportzone en Fortuna bedrijvenstad. HEVO is in het gehele bouwproces betrokken geweest en heeft het Programma van Eisen voor de hoofdpost opgesteld en de aanbestedingstrajecten voor de ontwerpende partijen begeleid. Na aanbesteding van de ontwerpende partijen heeft HEVO namens de opdrachtgever het projectmanagement, het contractmanagement en de kwaliteitscontrole uitgevoerd.

Ontwerp gebouw

De efficiency van de uitruk is het belangrijkste gegeven voor het ontwerp. De basisopzet van het gebouw gaat uit van een heldere functionele organisatie en bestaat uit vier functioneel verschillende onderdelen die elk hun eigen compartiment hebben binnen het gebouw. In het gebouw is een goed overzicht en contact tussen de verschillende gebouwdelen door een centrale vide en door het gebruik van veel glazen wanden. Het kantoordeel gaat uit van een vrije indeling rondom eilanden van spreekkamers en stiltewerkplekken. Het is een gebouw dat goed zichtbaar is van alle kanten, een gebouw zonder achterkant. Het gebouw is opgevat als een paviljoen in de groene context. De gevel is karakteristiek door de gladde aluminiumhuid, afgewisseld met zones met puien en geribbelde beplating. De afgeronde hoeken en opeenstapeling van verdiepingen met wisselende maat geven het gebouw een kloeke uitstraling.

Arthur van Kempen

Wilt u meer weten over deze kazerne?

Arthur van Kempen vertelt u er graag meer over, telefoon (073) 6409 409

Deze experts werkten mee aan dit project

Andere brandweerkazernes die HEVO begeleidde

Lees alles over

Gerelateerde thema's