Menu

Grootschalige renovatie en uitbreiding

Herhuisvesting Avicenna College Rotterdam

Voor de herhuisvesting van het Avicenna College wordt een verouderd voormalig schoolgebouw grootschalig gerenoveerd en uitgebreid (ter grootte van bijna 1.000 m² bvo). Daarmee wordt nieuwe onderwijshuisvesting gerealiseerd voor islamitisch voortgezet onderwijs voor 800 leerlingen die de onderwijsrichtingen vmbo, havo en vwo kunnen volgen. De totale omvang van de school is circa 7.500 m² bvo.

HEVO is als winnaar uit de bus gekomen bij de Europese aanbesteding voor het Risicodragend Projectmanagement van dit project.

Er is in een zeer korte tijd een goed doordacht plan ontwikkeld dat enerzijds de nieuwe inzichten op onderwijs optimaal ondersteunt en anderzijds op een gepaste wijze invulling geeft aan de speciale wensen van het islamitisch onderwijs. Het creëren van een gezonde, duurzame leeromgeving voor de leerlingen en de medewerkers van het Avicenna College staat voorop in dit project.

Begin 2018 zal de renovatie en uitbreiding afgerond zijn en kan de school in gebruik genomen worden. Vanaf dan beschikt het Avicenna College over een duurzaam en levensbestendig gebouw.

Het bouwen van een nieuwe school is een ingewikkeld en professioneel proces. Als schoolbestuur hebben wij deze expertise niet in huis. Met RPM van HEVO zijn het hele bouwproces, de planning en budgetten veiliggesteld binnen de afgesproken kaders. Dat geeft overzicht en rust.

Wim Littooij, bestuur Avicenna College

Bekijk het filmpje met de eerste artist-impression van het nieuwe schoolgebouw van het Avicenna College.

In de media

In ons relatiemagazine 360°, themanummer 13, voorjaar 2018, ‘vooruitstrevend’, is een artikel gepubliceerd met de titel ‘Een nieuwe school met hart en ziel’.

Download artikel

Ook interessant

In het Inspiratieboek 2015-2020 ‘Samen werken aan de school van morgen’ van Schooldomein is het volgende artikel opgenomen:

Alhambra aan de maas
Renovatie en uitbreiding Avicenna College Rotterdam

Download artikel

Peter Huys

Heeft u een vraag over dit project of Risicodragend Projectmanagement?

Neem dan contact op met Peter Huys, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's