Menu

Locatieonderzoek en huisvestingsplan voor nieuw Corporate Center

LambWeston/Meijer Breda

Lamb Weston/Meijer, fabrikant van diepgevroren aardappeloplossingen die verkocht worden in meer dan 100 landen over de hele wereld, realiseert een nieuw hoofdkantoor (‘Corporate Center’) in Breda voor haar activiteiten voor de markten in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Rusland en Brazilië.

De keuze voor de locatie en het ‘office-concept’ moesten passen bij de strategie en ‘purpose’ van het bedrijf. Drie aspecten stonden hierbij centraal: het huisvesten van de medewerkers in een aantrekkelijke werkomgeving en een locatiekeuze die voldoende instroom van hoog gekwalificeerd personeel garandeert.

We hebben het locatieonderzoek via twee sporen benaderd:

  1. Een studie op basis van een multicriteria-analyse naar de meest geschikte vestigingsplaats in Zuidwest-Nederland. Voor de keuze zijn de scores van de vestigingsmogelijkheden gewogen aan de hand van een gevarieerde set met locatiecriteria die tevens de strategische keuzes van de organisatie reflecteerden.
  2. Uitwerking van een Programma van Eisen waarmee de concrete keuze voor een bestaande of nieuwe locatie getoetst kon worden aan de wensen van de organisatie. Samen met de opdrachtgever hebben wij de organisatorische inrichting vertaald naar een logische clustering op basis van onderlinge relaties en benodigde faciliteiten . Dit leidde tot een aantal mogelijke scenario’s waarbij uiteindelijk gekozen is voor een indeling in functionele clusters (Corporate Center, Operations & Services Center en het Technology Center), elk op een logische geografische locatie. Elk scenario is onderbouwd met een investeringskostenraming en een financiële businesscase.


Tot slot hebben we de opdrachtgever, na de keuze voor de vestigingsplaats Breda, begeleid in de selectie van bestaande kantoorlocaties (van longlist naar shortlist) en de eerste contacten gelegd met verhuurders/eigenaren. Vanaf januari 2019 is de daadwerkelijke realisatie van het Corporate Center in Breda gestart. Wij nemen daarbij de ontwerpbegeleiding en het projectmanagement voor onze rekening.

Wij realiseren intelligente en duurzame kantooroplossingen en creëren en adviseren over 'mensgerichte’ werkplekken volgens de principes van Office2Flow.

Michiel Otto

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Michiel Otto, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's