Samenwerking in voorgezet speciaal onderwijs biedt meer kansen voor leerlingen

Nieuwbouw Stedelijk VSO Breda

BreedSaam is voornemens gezamenlijke nieuwbouw te realiseren voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in Breda. De nieuwbouw van het Stedelijk VSO Breda is een school voor in totaal circa 550 leerlingen van verschillende doelgroepen, variërend van zeer moeilijk lerende kinderen tot kinderen met sociaal-emotionele problematiek, waar internaliserend en/of externaliserend probleemgedrag uit voortkomt.

Opdrachtgever
BreedSaam Breda

Brutovloeroppervlak (bvo)
Circa 8.500 m²

Architect
RoosRos Architecten Oud-Beijerland

Constructeur
Advies- en Ingenieursbureau Van de Laar b.v. Eindhoven

Adviseur bouwfysica
ZRi Den Haag

Installatieadviseur
Technion Breda

Op dit moment zijn de voorzieningen voor het VSO in Breda onvolledig, gefragmenteerd, onsamenhangend en gevestigd op meerdere locaties, waarvan enkele aan vervanging toe zijn. Bestuurders van INOS en Driespan-Koraalgroep en de betrokken scholen zien kansen voor verbetering van de toekomstmogelijkheden van hun leerlingen door samenwerking en gezamenlijke huisvesting. Zij zijn van mening dat goed geëquipeerde huisvesting de onderwijsdoelen en kansen van de leerlingen positief beïnvloedt. Leerlingen kunnen zo beter worden voorbereid op het verkrijgen van werk. De samenwerking binnen het VSO in Breda is gericht op de ondersteuningsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief van iedere leerling en op drie uitstroomprofielen: arbeid, dagbesteding en vervolgonderwijs.

De nieuwbouw betreft gezamenlijke huisvesting voor Breda College (INOS) en Het Berkenhofcollege en het praktijkgeoriënteerde deel van Het Brederocollege (Driespan-Koraalgroep). Wij hebben in de haalbaarheidsfase met de betrokken scholen de mogelijkheden voor inhoudelijke samenwerking verkend en bepaald en met BreedSaam is onderzocht welk huisvestingsscenario hierbij het best past. Door de schaalvergroting ontstaan nieuwe kansen en mogelijkheden; gebruik maken van elkaars expertise, vanwege schaalvergroting zijn er meer faciliteiten op één locatie aanwezig, vanwege de aanwezige diversiteit van uitstroomprofielen en onderwijsaanbod zijn er meerdere toekomstperspectieven voor de leerlingen.

Het project bevindt zich momenteel in de ontwerpfase, waarvan wij het projectmanagement verzorgen. In het ontwerp wordt rekening gehouden met flexibiliteit in relatie tot toekomstige onderwijskundige ontwikkelingen. In de opzet van het ontwerp wordt ook veel aandacht besteed aan de sociale veiligheid van het gebouw en zijn omgeving. Aandachtspunten zijn in ieder geval overzichtelijkheid en een helder onderscheid tussen ruimten voor de verschillende uitstroomprofielen. De groepen worden in eerste instantie geclusterd op ondersteuningsbehoefte en uitstroomprofiel, daarna op leeftijd. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte zijn er consequenties voor de indeling van het gebouw. De uitdaging is dat de veiligheid gewaarborgd is, maar aan de andere kant moeten de maatregelen voor sociale veiligheid ontmoetingen van leerlingen en medewerkers niet belemmeren.

Het gebouw

Het gebouw zal bestaan uit drie horizontale schijven waartussen glas is opgenomen. Grote overstekken zorgen voor een zachte overgang tussen binnen en buiten. Het vele glas creëert een transparant gebouw. Licht, lucht en groen creëren rust; een prikkelarme omgeving voor de leerlingen.

Duurzaam

De nieuwe school wordt duurzaam gebouwd. Naast de gebruikelijk duurzame opwekking van energie en aandacht voor exploitatie, wordt er ingezet op circulair en milieubewust bouwen.

Wouter Houët

Wilt u meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Wouter Houët, telefoonnummer (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's