Studiedag 'Belangen en besluitvorming bij bouwprocessen'

Huisvestingsprojecten vragen niet alleen om 'technische sturing'. Daar waar een nieuwe werk-, leer- of zorgomgeving ontstaat, komen verschillende belangen en belanghebbenden bij elkaar.

De aanloop naar het project, naar het moment waarop de projectkaders duidelijk zijn, is minstens zo complex als het realiseren van het project zelf. Procesmanagers maken het verschil door het krachtenveld, het spel van macht en invloed, te doorgronden. Ze creëren ruimte voor oplossingsrichtingen en geven richting aan besluitvorming. Met goed draagvlak en een doelgerichte aanpak als basis boeken ze niet alleen voorafgaand maar ook tijdens het project resultaat.

In deze studiedag geven wij u inzicht in de beleids- en besluitvormings-processen van de politiek-bestuurlijke omgeving, die doorgaans de context van uw project bepaalt. Wij bieden u een introductie in de mogelijkheden om met behulp van onderhandelings- en mediationtechnieken ‘het spel der belangen’ te spelen. Na deze dag zult u meer oog hebben voor de krachten die van invloed zijn op de voorbereiding en voortgang van uw project.

Programma

Deelname

De studiedag is bedoeld voor bestuurders, directies en (project)managers van gebruikers/eigenaren van (maatschappelijk) vastgoed.

De kosten voor het bijwonen van deze studiedag zijn EUR 350 (exclusief btw) per deelnemer. Dit is inclusief lunch, verzorging gedurende de dag en de borrel.

Wilt u deelnemen?

Meld u aan voor de studiedag 'Belangen en besluitvorming bij bouwprocessen' op donderdag 15 maart 2018 (09.00 – 16.30 uur), kantoor HEVO te ‘s-Hertogenbosch.