Menu

Zorg en wonen

Wat is uw antwoord op alle ontwikkelingen?

E-health, robots, het cafetaria-model voor zorg op maat, ouderen die langer zelfstandig blijven wonen, maar ook organisatorisch en op het gebied van vastgoedbeheer worden zaken anders aangepakt. En verduurzaming? Wat kunt u daarmee?

ALS HET COMPLEX WORDT IN SCHAAL OF OPGAVE KOMEN WIJ TOT ONS RECHT

Bij zorg en wonen gaat het vrijwel altijd over een mix van specifieke zorgprocessen, vastgoed, financiering, gebruikersparticipatie en duurzaamheid.

Wij komen náást u zitten en ondersteunen u met onze kennis.

Wij zijn al jarenlang actief in:
- Wonen met zorg op afroep 
- Kortdurend verblijf 
- Wonen met verpleging 
- Combinatieprojecten

Beleggers, banken, gemeenten en corporaties zijn belangrijke stakeholders en opdrachtgevers.

Waar wij u mee helpen zijn onder andere een programma van eisen,strategisch vastgoedadvies, financieringstraject of ons unieke risicodragend projectmanagement. Ook voor de transformatie van uw bestaande zorgvastgoed bent u bij ons aan het juiste adres.

ONS HART GAAT SNELLER KLOPPEN ALS WE IETS REALISEREN WAT WE AAN HET BEGIN VAN HET TRAJECT HEBBEN BELOOFD

Onze specialisten zijn betrokken en hebben een indrukwekkend trackrecord in de zorg. Wij kunnen niet anders zeggen dan dat wij dé partij in de zorg zijn.

Toekomst zien wij in duurzaam te exploiteren zorgwoningen. We maken ons sterk voor zorgomgevingen waar zorg voor kwetsbare doelgroepen optimaal wordt gefaciliteerd en waar het veilig en beschermd wonen én werken is.