Menu

We zijn thuis in uw markt

We zijn thuis in uw markt - en denken daardoor proactief.

We zijn gespecialiseerd in huisvesting voor onderwijs, zorg en wonen en sport en cultuur. Ook zijn we actief in multifunctionele accommodaties en huisvesting voor overheid en bedrijfsleven. Het welzijn van de eindgebruiker zetten we altijd voorop.

Het feit dat onze adviseurs en projectmanagers die specialismen hebben, heeft voor u als voordeel dat we goed op de hoogte zijn van wat er in die sectoren of werkvelden speelt. Wat zijn de ontwikkelingen in de regelgeving en de financiering? Wat voor eisen worden er aan die huisvesting gesteld? Wat zijn over het algemeen de wensen van de gebruikers?

Door onze specifieke ervaring kunnen we makkelijk dingen verhelderen.

Af en toe zetten we onderwerpen op de politieke agenda; we vinden het dan belangrijk dat er op dat punt een structurele oplossing komt.

Door deze positie in de voorlinie gebeurt het dat publicaties van ons weleens op het bureau van de concurrent terecht komen, of dat we door een krant of televisieprogramma om commentaar worden gevraagd. Hoewel we daar trots op zijn, gaat het ons daar niet om.

Waar het wel om gaat is dat de gebruikers van een gebouw zich er prettig voelen: fijn wonen, lekker leren of ontspannen.