Menu

Beroepsonderwijs

Hoe om te gaan met hoge exploitatiekosten en duurzaamheid?

Worstelt u ermee - net als vele mbo-instellingen - om uw huisvestingslasten onder controle te krijgen? Door de bedrijfsvoering te optimaliseren kunnen de vierkante meters beter worden benut. Bovendien kunnen ingrepen in de kwaliteit, kwantiteit en duurzaamheid van de huisvesting de exploitatielasten reduceren.

Duurzame huisvesting verlaagt exploitatiekosten, waardoor meer financiƫle middelen beschikbaar zijn voor onderwijs.

Als roc of mbo-instelling staat u voor de grote uitdaging uw huisvestingslasten onder controle te krijgen.
U kunt dat doen door enerzijds effectief om te gaan met de beschikbare vierkante meters en de vaak wisselende vraag daarnaar, en anderzijds door de exploitatiekosten te reduceren. Wij kunnen u daarbij helpen.
De volgende uitdaging is om duurzaam met de gebouwen om te gaan en de CO2-footprint te reduceren. Dit is actueel en urgent sinds de klimaatconferentie van Parijs in 2015. Hoe dit concreet vorm te geven?

Onze ervaring leert dat instellingen met aandacht voor duurzaamheid in zowel het onderwijsaanbod als de bedrijfsvoering beter presteren.

Onze aanpak laat zich vergelijken met een drietrapsraket (lees ‘verbeterde benutting, verlaagde exploitatielasten, verduurzaamde gebouwkwaliteit’) die zorgt voor winst op korte termijn en ruimte voor investeringen in duurzaamheid op lange termijn.

Huisvesting en de demografische ontwikkelingen

De verandering van de vraag naar mbo wordt bepaald door demografische, sociale en technologische ontwikkelingen. Een afname in het aantal geboorten betekent een afname van het aantal leerlingen. Bovendien kiezen steeds meer jongeren na het vmbo voor de havo en vervolgens voor het hbo. Daarnaast wordt het vakmanschap in Nederland weer beter gewaardeerd. En ten slotte wijzigt het arbeidsmarktperspectief voor een deel van de mbo-jongeren vanwege digitalisering en robotisering.

Veranderingen op de arbeidsmarkt beïnvloeden de eisen die bedrijven aan de startkwalificaties van werknemers stellen. Een andere invulling van het onderwijs en de toenemende samenwerking met het bedrijfsleven noodzaakt mbo-instellingen strategisch om te gaan met hun vastgoed.
Deze ontwikkelingen kunnen we voor u inzichtelijk maken.

Michiel Otto

Meer weten?

Neem contact op met Michiel Otto, telefoon (073) 6 409 409