Menu

Hoger onderwijs

Verduurzaming en combinatie van functies

In het hoger onderwijs zijn huisvestingsprojecten vaak complex en ‘het landschap’ ook. Er is in deze sector aandacht voor verduurzaming, terwijl er ook veel vraagstukken liggen op het gebied van multifunctionaliteit. Is het én-én, of óf-óf?

De sleutel ligt vaak in het kijken en beoordelen op de lange termijn.

Wij worden steeds vaker gevraagd om zorgvuldig te onderzoeken op welke manier een bestaand gebouw kan worden verduurzaamd. U zult op een gegeven moment toch aan wettelijke vereisten moeten voldoen.

Kijk naar onze voltooide projecten

Een voorbeeld van zo’n complexe renovatie en verduurzaming, die u wellicht zal inspireren, is die van het gebouw van de Avans Hogeschool in Breda.

Naast die vraag naar verduurzaming, zien wij binnen het hoger onderwijs een ontwikkeling waarbij de maatschappij naar binnen wordt gehaald. Hier bedoelen we allereerst mee dat steeds meer studentenhuisvesting wordt gerealiseerd op de campus, of nabij de onderwijsinstelling. Hieruit vloeit een behoefte aan secundaire functies voort; denk aan winkels en bijvoorbeeld servicepunten.

Daarnaast betekent dit een combinatie van dat hoger onderwijs en maatschappelijke functies, zoals de bibliotheek, een filmhuis, of een museum.
Een fraai voorbeeld hiervan is te vinden in het Ligne complex in Sittard dat in 2016 in gebruik werd genomen.

Bij ons is het en-en

Wij zijn telkens in staat gebleken om de functionele kansen van de hogeschool en de maatschappelijke kansen uit het veld bij elkaar te brengen. Daarbij hebben we extra aandacht voor het zorgvuldig doorvoeren van de harde technische kant van verduurzaming. De borging hoort daar ook bij.

Die combinatie van vaardigheden spreekt onze opdrachtgevers aan.

Ook interessant

Toekomst beroeps- en hoger onderwijs