Menu

speciaal onderwijs

Bijzondere aandacht voor een kwetsbare groep

De behoeften van kinderen en docenten in het speciaal onderwijs zijn specifieker dan in het reguliere onderwijs. Ook voor hen is het belangrijk de schooldagen door te brengen in een gebouw dat hen goed faciliteert. Hoe dat te organiseren?

In het speciaal onderwijs vormt het spanningsveld tussen kleine leerlingen aantallen en de behoefte aan een hoog voorzieningenniveau een uitdaging.
Op het gebied van huisvesting gaan we die graag met u aan.

Hoe zit het met de duurzaamheid van uw vastgoed? Of hoe krijgt u grip op de exploitatiekosten?

5% van het totaal aantal scholieren zit op het speciaal onderwijs. Soms in een prima gebouw, maar regelmatig ook in slecht onderhouden en verouderde gebouwen. Sommige gebouwen zijn helemaal niet geschikt voor deze bijzondere doelgroep.

Uit ons onderzoek naar exploitatiekosten blijkt dat grotere centra beter presteren; ze kunnen beter de nodige zorg verlenen

Steeds vaker wordt daarom op regionaal niveau de samenwerking gezocht tussen verschillende scholen en zorginstellingen en ontstaan er kindexpertisecentra, bijvoorbeeld voor blinden of doven.

Optimaal kan dan rekening worden gehouden met onder andere de toegankelijkheid en de diverse behoefte aan soorten ruimten. Bijvoorbeeld zoiets als een werkplaats is dan wél mogelijk.

Samengaan is interessant

Wij hebben ervaring met het realiseren van dergelijke huisvesting met meerdere partijen. Zo wilt u bijvoorbeeld de samenwerking optimaal tot uiting laten komen in het voorzieningenniveau, maar is het ook zaak dat iedere organisatie zijn eigenheid behoudt en de verschillende groepen geen last hebben van elkaar.

Wij ontwikkelen samen met u vanuit uw onderwijsvisie en –concept een duurzaam huisvestingsplan.

Yvon Ketelaars

Wilt u hierover van gedachten wisselen?

Neem contact op met Yvon Ketelaars, 073 6 409 409