Menu

Voortgezet onderwijs

Is de exploitatie van uw huisvesting ook bij u een uitdaging?

Regelmatig adviseren we schoolbesturen die problemen ondervinden met de exploitatie van hun gebouw. Soms liggen de oorzaken in het vastgoed zelf, soms zit het hem in de financiering door de gemeente. Dat geldt dus ook voor de oplossingen. Feit is: er zijn forse tekorten en veel discussie.

Als school heeft u geen recht op een bepaald budget uit het gemeentefonds, het geld dat daarin wordt gestort is immers niet geoormerkt. Om die situatie het hoofd te bieden zijn andere samenwerkingsvormen ontstaan waarbij het geld rechtstreeks wordt doorgesluisd:

Doordecentralisatie, daar weten we alles van

Een ander onderwerp waar wij veel kennis over hebben zijn renovaties en levensduurverlengende investeringen. Wij ervaren op dit punt structureel geldgebrek bij scholen terwijl ze zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. De gebouwen van twintig á dertig jaar oud voldoen functioneel en technisch niet meer; het is geen fijne plek meer voor leerlingen en docenten.

Het bovenstaande betreft een hiaat in de regelgeving, waarover door onze experts wordt gesproken met relevante partijen.

Met onze specifieke kennis kunnen we u ondersteunen

En er is meer: per 1 januari 2019 moeten overheidsgebouwen BENG, bijna energieneutraal, zijn. En dan nog de krimpende leerlingenaantallen…

We zullen het moeten doen met wat we hebben, wordt vaak gedacht. Veel scholen volgen een ‘pappen en nathouden’-strategie, die niet het gewenste resultaat oplevert, maar wel continue onrust.

Wat wij doen is de ambitie en de geldstromen op elkaar afstemmen

Wij sturen daarbij op de totale levensduur. De verbetering kan liggen in het zoeken van aanvullende budgetten. Vaak ook ontstaat er opluchting als een schoolbestuur meer inzicht krijgt in de materie en daardoor bewuster besluiten kan nemen.

Linda Kröse

Wij zouden u graag ondersteunen

Neem contact op met Linda Kröse, telefoon (073) 6409 409