FridavdSloot.jpeg

Visie geeft herontwikkeling Crimpenersteyn
laatste zet

In samenwerking met zorgorganisatie De Zellingen heeft HevoFame in drie maanden tijd een integraal plan ontwikkeld voor de herontwikkeling van locatie Crimpenersteyn in Krimpen aan den IJssel. Het plan voorziet in de nieuwbouw van circa 180 woningen voor mensen met een intensieve zorgvraag en circa 65 toegankelijke woningen in de sociale huur. We hebben een gesprek met Frida van der Sloot, bestuurder van De Zellingen, over de visie, het ontwikkelproces en de urgentie bij dit project.

interview met Frida van der Sloot

Drie maanden is wel een heel korte periode, vanwaar dit hoge tempo?
‘Wij zijn als organisatie al zestien jaar met plannen bezig voor Crimpenersteyn. In die periode hebben we de locatie uitgebreid met nieuwbouw en wilden we door met de herontwikkeling van de oude gebouwen. Het is een periode geweest van heel veel plannen maken waarbij we telkens werden ingehaald door nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Het ontbrak ons aan een duidelijke toekomstvisie op huisvesting voor ouderenzorg en we redeneerden vanuit onze eigen manier van werken als organisatie. Het resultaat was dat er geen besluiten werden genomen. De urgentie om de oude gebouwen te vernieuwen werd natuurlijk steeds groter. Eind 2020 stonden we op het punt het plan om Crimpenersteyn gefaseerd opnieuw te bouwen, te gaan voorbereiden. Hierbij zouden we de huidige manier van werken continueren in een pand dat stapsgewijs werd vernieuwd. Toch leefde bij ons en bij de gemeente nog steeds het gevoel dat het een optelsom van compromissen was. Het voelde niet goed. We hebben toen besloten met FAME nog een keer helemaal opnieuw naar onze visie te kijken en die te vertalen naar een plan voor de locatie. Gezien er al besloten was Crimpenersteyn gefaseerd te vernieuwbouwen wilden we dit traject zorgvuldig, maar zo vlot als mogelijk, doorlopen. Ik ben er trots op dat dit ons in drie maanden is gelukt!’

We redeneerden steeds vanuit onze
eigen manier van werken als organisatie
en konden geen besluiten nemen
Frida an der Sloot

Wat gaf de doorslag om het nog één keer te proberen?
‘Wij zijn aanwezig geweest bij een rondleiding in Apeldoorn waar HevoFame, samen met zorgorganisatie KleinGeluk, een woonproject voor mensen met een intensieve zorgvraag heeft ontwikkeld. We waren onder de indruk van de visie en het project, dus hebben we HevoFame uitgenodigd voor een visiepresentatie en een gesprek over onze uitdaging. De visie sluit heel goed aan op onze kernwaarden en inspireerde ons in ons denken. HevoFame heeft laten zien dat ze beelden kunnen vertalen in concrete projecten. Maar doorslaggevend was dat de adviseurs van HevoFame overtuigd waren van de haalbaarheid van dit project. Dat zetje hadden we echt even nodig.’

Wat was de belangrijkste uitdaging in de haalbaarheid?
‘Wij hebben in de afgelopen jaren, in goede samenwerking met de gemeente, gezocht naar nieuwe ontwikkellocaties om ons totale programma te kunnen realiseren. Ook de studies naar een herontwikkeling van onze eigen locatie bleken niet haalbaar. In ons tweede gesprek had HevoFame al een ruimtelijk schetsplannetje gemaakt van hoe het zou moeten kunnen. Het zag er allemaal heel logisch uit. Op basis daarvan hebben we in een aantal interactieve sessies met een groep collega’s de visie op ouderenzorg en twee zorgconcepten uitgedacht. Dit is ter toetsing aan de gemeente en andere belanghebbenden voorgelegd. Nadat zij hun steun hiervoor uitspraken, hebben we de haalbaarheid van het totaal concept onderzocht. Dit leidde tot goedkeuring van onze raad van toezicht. Parallel hieraan is door de gemeente aangegeven dat zij vanuit hun perspectief de haalbaarheid van het plan willen toetsen. Daar staan we nu.’

Wat is de essentie van jullie visie?
‘De Zellingen is samen met de andere VVT-organisaties in de regio begonnen met het project ‘Over morgen’ van branchevereniging Actiz, waarin we ouderen vragen hoe zij hun toekomst in relatie tot zorg zien. Een van de belangrijke uitkomsten is dat ouderen hun eigen leven willen blijven leiden, ook als ze ondersteuning of een intensieve zorgvraag hebben. Wij zijn als zorgorganisatie gewend alles over te nemen als mensen bij ons komen wonen, dus deze visie vraagt van ons dat we alleen daar ondersteuning bieden waar dat nodig is’.

Ouderen willen hun eigen leven blijven leven.
Oók als ze een intensieve zorgvraag hebben
Frida van der Sloot

Op welke manier zie je deze visie straks terugkomen in het project?
‘Als mensen hier straks komen wonen hebben ze een eigen appartement en de vrijheid om hun zorgindicatie te verzilveren op de manier die het best past bij de persoonlijke situatie. Mensen kunnen hier dus intensieve zorg krijgen met zowel een ZZP als met een bijvoorbeeld een VPT-arrangement. We gaan er van uit dat alleen al op basis van inkomen ongeveer de helft van onze toekomstige bewoners financieel beter uit is met een Volledig Pakket Thuis (VPT). Wij zijn als organisatie aanwezig met 24-uurs aanwezige multidisciplinaire zorg. Voor alles wat te maken heeft met welzijn en diensten willen we gaan samenwerken met bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, ondernemers en het persoonlijke netwerk van bewoners. Op die manier blijven onze bewoners zo gewoon mogelijk deel uitmaken van de samenleving. De locatie is nu heel erg naar binnen gekeerd. Straks komen mensen in een parkachtige omgeving te wonen die gewoon deel uitmaakt van de omliggende wijk’.

Onze protocollen maken
straks plaats voor maatwerk
Frida van der Sloot

Wat betekent dit voor jullie organisatie?   
‘We zijn nu gewend om alles voor onze bewoners te doen als ze hier komen wonen. We vragen ons te weinig af wat iemand zelf nog kan of wat de familie eventueel wil of kan doen. Onze protocollen maken straks plaats voor maatwerk. We vragen aan de bewoner en zijn netwerk hoe wij kunnen ondersteunen in het persoonlijke leven. Daarvoor moet je de bewoners echt leren kennen en leren creatief te zijn. Ik ben er van overtuigd dat deze manier van werken niet alleen goed is voor het welbevinden van de mensen die bij ons wonen, maar ook zeker voor het werkplezier van onze medewerkers. We gaan tijdens het ontwikkeltraject van de huisvesting ook aan de slag met onze organisatieontwikkeling. Er zit nu al veel positieve energie in het proces’.

Meer weten over deze samenwerking?

Neem dan contact op met:

Bel me terug