# # # # #

Wij geloven dat kwetsbare mensen op hun eigen manier mee kunnen doen aan de samenleving

In de visie van HevoFame moeten mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag het leven kunnen leiden dat past bij de persoonlijke mogelijkheden en voorkeuren van ieder individu. Dat klinkt vanzelfsprekend. Toch zijn kwetsbare mensen op het moment dat er een ondersteuningsvraag komt al snel afhankelijk van een institutioneel systeem.

Lees meer

Van betere antwoorden naar betere vragen

Meer verbeeldingskracht kan de zorg redden

"Het zou de volksgezondheid enorm dienen als er vanuit de zorgwereld aanvullende eisen worden gesteld aan de woningbouw. De eis om woningen en – misschien nog wel belangrijker – woonomgevingen zo in te richten dat ze de zelfredzaamheid van een vergrijzende bevolking zoveel mogelijk bevorderen. Dat gaat verder dan alleen drempelloos bouwen en een veilige inloopdouche."

Een citaat uit de Laprélezing 2023 van Floris Alkemade. Een pleidooi voor een andere kijk op de transitie van de gezondheidszorg.

Lees hier de volledige Laprélezing
"Het inzicht dat ook in de zorg de ziekte niet allesbepalend moet zijn, lijkt me waardevol als we nadenken over de toekomst"
 
Multidisciplinair.svg

Multidisciplinaire aanpak 

Een woonconcept voor kwetsbare mensen omvat een samenhangend en gecoördineerd aanbod van wonen, ontmoeten, welzijn, zorg en diensten. Totaalconcepten zijn hoogcomplex en onze opdrachtgevers hebben behoefte aan een visiegedreven partner die integrale ondersteuning kan geven: van visievorming tot en met de oplevering van projecten. Daarbij ondersteunt HevoFame tevens bij coaching en training van zorgmedewerkers in de transitie van verblijf naar wonen.

Lees meer

Wonen
met een Plus

De integrale aanpak van wonen, ontmoeten en ondersteuning in de vorm van diensten en voorzieningen met zorg waar nodig, speelt in op de behoefte aan nieuwe woonvormen. Woonvormen die mensen met een ondersteuningsvraag zo min mogelijk afhankelijk maken van een zorginstelling. Wonen met een Plus valt tussen zelfstandig wonen en wonen met 24-uurs (verpleeghuis) zorg in. 

Lees meer
model horizontaal 2 persp park kleur.jpg
Werken bij HevoFame