# # # # # #

Wij geloven dat kwetsbare mensen op hun eigen manier mee kunnen doen aan de samenleving

In de visie van HevoFame moeten mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag het leven kunnen leiden dat past bij de persoonlijke mogelijkheden en voorkeuren van ieder individu. Dat klinkt vanzelfsprekend. Toch zijn kwetsbare mensen op het moment dat er een ondersteuningsvraag komt al snel afhankelijk van een institutioneel systeem.

Lees meer

Beschermd
Wonen

Beschermd Wonen is een alternatief voor het traditionele verpleeghuis, maar we ontwikkelen dit woonconcept voor meer doelgroepen dan alleen voor ouderen. Beschermd Wonen biedt een veilige woonomgeving voor mensen die behoefte hebben
aan 24 uur aanwezige zorg. HevoFame ontwikkelt concepten en projecten voor de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, (forensische) Geestelijke Gezondheidszorg, revalidatie en herstelzorg.

Lees meer
perspectief_vanaf_brug_kleur-2ffe432f.jpg
Multidisciplinair.svg

Multidisciplinaire aanpak 

Een woonconcept voor kwetsbare mensen omvat een samenhangend en gecoördineerd aanbod van wonen, ontmoeten, welzijn, zorg en diensten. Totaalconcepten zijn hoogcomplex en onze opdrachtgevers hebben behoefte aan een visiegedreven partner die integrale ondersteuning kan geven: van visievorming tot en met de oplevering van projecten. Daarbij ondersteunt HevoFame tevens bij coaching en training van zorgmedewerkers in de transitie van verblijf naar wonen.

Lees meer
Werken bij HevoFame