Visietraject

Door op organisatieniveau de toekomstige koers en visie vast te stellen, ontstaan heldere kaders voor de ontwikkeling van toekomstige woon- en zorgconcepten. Hiermee kan de huidige situatie getoetst worden aan de hierbij behorende uitgangspunten en randvoorwaarden. 

Visie.svg

Steeds meer mensen worden ouder en de zorg wordt steeds complexer. De toenemende vergrijzing vraagt om een nieuwe invulling en transformatie voor zorg- en dienstverlening binnen zorgvastgoed. Het leveren van passende zorg en integrale dienstverlening wordt steeds belangrijker in de zorg rondom de cliënt. Daarnaast is de krapte op de arbeidsmarkt en het kunnen inzetten van deskundige medewerkers een urgent probleem. 

Visietraject

Een visiedocument geeft betekenis aan de wijze waarop huisvesting bijdraagt aan een nieuwe invulling van zorg- en dienstverlening. Het is een compact en samenhangend document dat als ijkpunt dient voor de ontwikkeling van toekomstbestendige woon- en zorgconcepten (zowel nieuwbouw als bestaand vastgoed). Het visiedocument is bedoeld als een stip op de horizon en beschrijft, zowel vanuit klantperspectief als vanuit organisatieperspectief, de verwachte koers voor de komende jaren ten aanzien van wonen, zorg, dienstverlening en samenwerking. Om tot een bruikbaar visiedocument te komen, doorlopen we een visietraject met een (op maat gemaakte) aanpak.

Doel visietraject

Een visiedocument geeft betekenis aan de wijze waarop huisvesting bijdraagt aan een nieuwe invulling van zorg- en dienstverlening. Het is een compact en samenhangend document dat als ijkpunt dient voor de ontwikkeling van toekomstbestendige woon- en zorgconcepten (zowel nieuwbouw als bestaand vastgoed). Het visiedocument is bedoeld als een stip op de horizon en beschrijft, zowel vanuit klantperspectief als vanuit organisatieperspectief, de verwachte koers voor de komende jaren ten aanzien van wonen, zorg, dienstverlening en samenwerking. Om tot een bruikbaar visiedocument te komen, doorlopen we een visietraject met een (op maat gemaakte) aanpak.

Doel.svg

Wat houdt een visietraject in?

Om tot een visiedocument te komen, belichten we wonen en zorg vanuit verschillende perspectieven bijvoorbeeld vanuit: 

• diversiteit in klantbehoeften;
• invloed van de verschillende financieringsvormen;
• invloed van de demografie, onderverdeeld in leeftijd, etniciteit en inkomen;
• samenhang tussen de verschillende onderdelen van het vastgoed;
• eigen organisatie van zorg en ondersteuning;

De kernwaarden van de eigen organisatie vormen de basis voor het visiedocument. Deze zijn in de organisatie veelal bekend en worden voorzien van betekenis op het gebied van wonen, zorg,- en dienstverlening.  Het geeft de manier van wonen en werken weer, hoe mensen elkaar behandelen en wat belangrijk wordt gevonden. Hierop rust de visie: het waarom we doen wat we doen zoals we het doen.
 

De aanpak van HevoFame

In een eerste gesprek op bestuurlijk en/of directieniveau worden wederzijdse verwachtingen en vragen omtrent het doel en de functie van het visiedocument besproken. Daarna verzamelt HevoFame de benodigde beleidsgegevens en verwerkt deze in een eerste basisopzet. De inhoud van deze eerste opzet wordt getoetst en verdiept tijdens een interactieve workshop met verschillende betrokkenen uit de organisatie. De uitkomst wordt weer verwerkt in het basisdocument. Hierna kan de keuze worden gemaakt het document intern vast te stellen of nog een tweede bijeenkomst te beleggen met betrokkenen en het document na deze bijeenkomst intern vast te stellen. 

Interactieve workshop

In een eerste gesprek op bestuurlijk en/of directieniveau worden wederzijdse verwachtingen en vragen omtrent het doel en de functie van het visiedocument besproken. Daarna verzamelt HevoFame de benodigde beleidsgegevens en verwerkt deze in een eerste basisopzet. De inhoud van deze eerste opzet wordt getoetst en verdiept tijdens een interactieve workshop met verschillende betrokkenen uit de organisatie. De uitkomst wordt weer verwerkt in het basisdocument. Hierna kan de keuze worden gemaakt het document intern vast te stellen of nog een tweede bijeenkomst te beleggen met betrokkenen en het document na deze bijeenkomst intern vast te stellen. 

_DSC3657-2.jpg

Het eindresultaat

Als eindresultaat wordt een aantrekkelijk visiedocument opgesteld, waarmee zowel intern als extern het gesprek kan worden aangegaan.

Scherm­afbeelding 2023-06-06 om 13.15.28.png

Nieuwsgierig geworden?

Neem dan contact op met:

Bel me terug