Vitale wijken
en dorpen

Een inclusieve samenleving begint bij het centraal stellen van de persoonlijke leefwereld van álle mensen, ook kwetsbare mensen of mensen met een beperking. Daar zijn in de eerste plaats vitale wijken en dorpen voor nodig.

# # #
Vitale wijken en dorpen waarin bewoners ondersteund worden in hun zelfredzaamheid door, onder andere, het lokale netwerk van inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en verenigingen in de ondersteuningsvraag te betrekken. Een hoge mate van lokale zelfredzaamheid en gemeenschapszin is nodig om de transitie 'van verblijf naar wonen' mogelijk te maken doordat niemand volledig afhankelijk wordt van een instelling om het eigen leven te kunnen leiden. HevoFame ontwikkelt in samenspraak met bewoners, gemeenten, corporaties, ondernemers en maatschappelijke organisaties concepten en initiatieven om wijken, dorpen maar ook traditionele instellingsterreinen vitaler te maken.