# #

Centrum
ontwikkeling
Swalmen

Locatie
Swalmen
Status
Ontwerpfase

In het centrum van Swalmen zijn er plannen een bestaande leegstaand pand uit te breiden en te verdiepen ten behoeve van een nieuwe supermarkt. Het huidige pand staat al geruime tijd leeg en de omgeving verloedert, mede door het ontbreken van essentiele voorzieningen snel. Om dit tegen te gaan is het van belang dat er snel een invulling gegeven wordt aan het pand. Omdat de huidige entree hoger gelegen is dan het omliggende parkeerterrein is de toegankelijkheid niet optimaal. 

Om dit te verbeteren is er voor gekozen het huidige pand uit te graven zodat het parkeren op hetzelfde niveau komt te liggen als de winkel. Dit parkeerterrein en het hele Dr Crasbornplein zal verder geoptimaliseerd worden en onderdeel worden van het groene karakter van de directe omgeving waar de Swalm doorheen stroomt. 

# #

Naast het uitgraven wordt het huidige pand ook uitgebreid en wordt het laden en lossen aan de zijgevel gelegd. Het dak van de uitbreiding zal deels worden toegewezen aan de terrassen van de bovengelegen woningen en deels bedekt met mossedum en zonnepanelen.

Qua architectuur is gezocht naar aansluiting bij de bebouwing aan de overzijde van het Dr Crasbornplein. Hier is recent een roodbruine aanbouw gerealiseerd aan oorspronkelijke lichtgele bebouwing op de verdieping. Zo wordt er een samenhangende eenheid gerealiseerd die een nieuwe moderne uitstraling heeft. 

20230206 04-5334 WELSTAND 5.jpg

Hulp nodig of meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug