Over HevoFame

HevoFame is een landelijk opererende planontwikkelaar, gespecialiseerd in het ontwikkelen van woonconcepten voor kwetsbare mensen.
Wij geloven dat mensen met een ondersteunings-vraag gewoon mee kunnen doen in de samenleving. Inclusiviteit begint bij de persoonlijke leefwereld
van mensen.

Planontwikkelaar

HevoFame is een landelijk opererende planontwikkelaar, gespecialiseerd in het ontwikkelen van woonconcepten voor kwetsbare mensen. Wij geloven in een inclusieve samenleving, waarin mensen met een ondersteuningsvraag gewoon mee kunnen doen. Hiervoor zijn in de eerste plaats vitale wijken en dorpen nodig, afgestemd op de persoonlijke leefwereld van álle mensen. In een gebiedsgerichte aanpak ontwikkelen we samenhangende concepten van wonen, winkelen, ontmoeten, zorg en diensten. In aansluiting hierop ontwikkelt HevoFame integrale woonconcepten voor mensen met een (intensieve) zorg- en ondersteuningsvraag
en concepten voor revalidatie en herstel. 

# #
PROJECTEN

Multidisciplinair team

Het multidisciplinaire ontwikkelteam van HevoFame bestaat uit ruim veertig professionals die op basis van een gemeenschappelijke visie, ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid, betekenis geven aan de ontwikkelopgave van onze opdrachtgevers.

Onderdeel van HEVO

HevoFame is als merklabel voor de woonzorgmarkt onderdeel van HEVO. HEVO is specialist in de ontwikkeling en realisatie van hoog complexe, maatschappelijke huisvestingsprojecten voor onderwijs, wonen en zorg, sport en cultuur. HEVO heeft veel kennis van leren met zorg (speciaal onderwijs) en werken met zorg (gemeentelijke werkbedrijven). Die kennis sluit naadloos aan bij de propositie van HevoFame en maakt dat we geïntegreerde concepten kunnen ontwikkelen in wonen, leren en werken voor mensen met een ondersteuningsvraag. De thema’s waarmee HEVO zich onderscheidt in de markt zijn: bouwen zonder risico, duurzaamheid en circulair bouwen en gezonde huisvesting.

Meer weten over HEVO: hevo.nl