# # # #

Friese Vlaak
Volendam

Locatie
Volendam
Status
Gerealiseerd
Programma

40 appartementen Beschermd Wonen 61 appartementen Wonen met een Plus 150m2 wijkontmoetingsruimte

Kenmerkend

Project

Friese Vlaak Volendam

Opdrachtgever

Wooncompagnie en De Vooruitgang

Omvang

40 appartementen Beschermd Wonen 61 appartementen Wonen met een Plus 150m2 wijkontmoetingsruimte

Conceptontwikkeling en haalbaarheid

Anneke Nijhoff en Gerrit van der Pol

Projectleiding 

Jan Klijn

Architect

Coen Koenders

Conceptontwikkeling

Anneke Nijhoff

BIM modelleur

Lars Jonkman en Marien Riezebos

Gewoon wonen met een ondersteuningsvraag

Stedenbouwkundig ontwerp

De locatie van de Friese Vlaak bevindt zich in de nieuwbouwwijk De Broeckgouw, op steenworp afstand van het voorzieningencentrum van deze wijk. De invulling bestaat uit drie gebouwen in een parkachtig ingerichte omgeving. De gebouwen zijn stedenbouwkundig en architectonisch met elkaar verbonden. Het woongebouw Beschermd Wonen, waar mensen zullen wonen met een intensieve zorgvraag, ligt centraal. We richten rondom het gebouw een voor de bewoners toegankelijke beschermde tuin in. De afscheiding is een lage brede haag. Aan weerszijden van het gebouw komen de twee woongebouwen Wonen met een Plus, die als het ware met de armen om het Beschermd Wonen heen liggen. Tussen de gebouwen is voldoende ruimte, zodat een verbinding blijft bestaan met het groen en water aan de zuidzijde van de gebouwen. De hoofdentrees en stijgpunten liggen met elkaar op één lijn en zijn via een openbaar pad en een centrale parkeervoorziening met elkaar verbonden. Op de kop van het meest westelijke gebouw ligt aan de wijkontsluitingsweg Wieringenlaan een wijkontmoetingsruimte. 

Architectuur: plattegronden en funcitonaliteit

Beschutting en een beschermde omgeving zijn belangrijke thema’s in de uitwerking van plattegronden en gevels. Het gebouw voor Beschermd Wonen bestaat uit vier bouwlagen, met per bouwlaag een cluster van tien zelfstandige tweekamerappartementen rondom een buurtkamer en open ontmoetingsruimte. Dit zorgt voor daglicht en ruimte in de plattegrond. De buurtkamer is de plek waar mensen, onder andere, gezamenlijk kunnen eten en koffiedrinken. Ook bij de lifthal is ruimte voor informeel ontmoeten en komt er veel daglicht het gebouw binnen. De gemeenschappelijke ruimtes kunnen thematisch worden ingericht. Alle appartementen en ruimtes zijn allereerst ontworpen om er te kunnen wonen en zijn ook geschikt voor intensieve zorg.

De twee gebouwen voor Wonen met een Plus tellen respectievelijk 35 en 26 driekamerappartementen. Een centraal trappenhuis en brede galerijen ontsluiten de woningen. De galerijen zijn zo vormgegeven dat ze binnen het volume van het gebouw vallen. Daardoor is de bovenste galerij overdekt en zijn ook de uiteinden niet open, maar afgesloten. Bij de voordeuren is de galerij breder, zodat er extra ruimte is om met een rolstoel te manoeuvreren, maar ook om deze persoonlijk in te richten.
In alle gebouwen is de borstwering bewust laag gehouden op circa 35 cm boven de vloer. Zo hebben bewoners ook zittend (bijvoorbeeld in fauteuil of rolstoel), of vanuit een bed, goed uitzicht op de omgeving. 

Architectuur: gevels

De woongevels worden opgetrokken in de zogeheten Broeckgouwsteen, een voorgeschreven, genuanceerde, roodbruine handvorm-steen voor de hele wijk. We besteden  speciaal aandacht aan het metselwerk met afwijkende verbanden, die onderscheid maken tussen de raamzones en de horizontale banden ter hoogte van de borstweringen/vloeren. Hierdoor ontstaat een rijker gevelbeeld. Uitzonderingen zijn de galerijgevels en de gevels van het Beschermd Wonen. De gevelafwerking aan de galerijen bestaat uit verticale delen in een zachte witte kleur, voor een lichtere en ‘zachtere’ ervaring dan steen. Dit geeft een mooi contrast met de roodbruine metselwerkgevels.

Bij het Beschermd Wonen worden de gevels voornamelijk opgetrokken in een genuanceerde zandwitte gevelsteen. De horizontale banden komen in een afwijkend metselverband terug in dezelfde roodbruine Broeckgouwsteen als de twee andere gebouwen. Met deze kleurafwijking, in combinatie met de rondgemetselde gebouwhoeken en hogere dakrand, onderscheidt dit gebouw zich als 'parel' in het midden van het plan. 

FAME - Volendam Broekgouw take1 - foto Pim Geerts - PIMS1647.jpg
FAME - Volendam Broekgouw take1 - foto Pim Geerts - PIMS1625.jpg

BENG en gasloos

Vooruitlopend op de nieuwe regelgeving kozen de ontwikkelende corporaties voor een gebouw dat voldoet aan de eisen van BENG123, en volledig gasloos is. De gevels hebben daarom een zeer hoge isolatiewaarde met, bijvoorbeeld, driedubbel glas. En het gebouw heeft  een WKO-installatie in combinatie met een laagtemperatuurverwarming.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug