Beschermd
Wonen

Beschermd Wonen is een alternatief voor het traditionele verpleeghuis, maar we ontwikkelen dit woonconcept voor meer doelgroepen dan alleen
voor ouderen. Beschermd Wonen biedt een veilige woonomgeving voor mensen die behoefte hebben
aan 24 uur aanwezige zorg. HevoFame ontwikkelt concepten en projecten voor de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, (forensische) Geestelijke Gezondheidszorg, revalidatie en herstelzorg.

# # # # #

De basis van het woonconcept is een zelfstandige woning, zo ontworpen en ingericht dat mensen zich goed kunnen oriënteren en intensieve zorg kunnen ontvangen. De woningen zijn geclusterd aan een straatje of pleintje, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig de eigen woning kunnen verlaten en op eigen gelegenheid naar een buurtkamer, zitje of nisje kunnen lopen om anderen te ontmoeten. De beschermde omgeving breidt zich van de eigen woning en het eigen buurtje uit naar het totale woongebouw en de buitenruimten. Binnen de concepten voor Beschermd Wonen ontwikkelen we ook regelmatig studio’s voor ‘tijdelijke gasten’.

Beschermd Wonen is volledig voorbereid op een contractuele scheiding van wonen en zorg en betaalbaar vanuit een intramurale financiering, sociale, middeldure en dure huur.