# # # #

Meerstaete
Wijchen

Locatie
Wijchen
Programma

27 wooneenheden Beschermd Wonen

Planontwikkeling:
Ton ten Brinke

Architect:
Coen Koenders

BIM-Modelleur:
Lars Jonkman

Projectleider:
Jan Klijn

Initiatief en opdrachtgever planontwikkeling:
ZZG zorggroep

Bouwontwikkeling:
KlokGroep

Beschermd Wonen
in de middeldure huur

De succesvolle samenwerking van HevoFame met ZZG zorggroep heeft gerealiseerd in een nieuwe beschermde woonvorm in het centrum van Wijchen. Er zijn appartementen voor 27 bewoners met dementie, alsmede 2 kortdurende opvangplaatsen. Het gebouw december 2016 opgeleverd door de KlokGroep.

# # # #

Ontwikkelprogramma

Het plan is ontwikkeld vanuit de visie dat kwetsbare ouderen en hun partner en familie onderdeel uit blijven maken van de gemeenschap, betrokken blijven bij de activiteiten die in het dorp plaatsvinden en in staat worden gesteld andere dorpsgenoten te blijven ontmoeten. Daarom is specifiek voor Wijchen gezocht naar een locatie in of nabij het centrum en is deze plek in het hart van Wijchen ideaal: vanuit het woongebouw loopt men zo het centrum in. Het plan is volledig voorbereid op het scheiden van wonen en zorg en is ontwikkeld voor wonen met intensieve zorg in het middeldure huursegment.

Historisch centrum

Het plan maakt onderdeel uit van Wijchen Oostflank, een inbreiding in het historische centrum van Wijchen. Het stedenbouwkundig ontwerp voorziet in laagbouw, appartementen in de sociale en vrije sector en in het project Beschermd Wonen van ZZG. Dit laatste ligt in een zone met bijzondere gebouwen, zoals de Roomskatholieke Kerk Sint Antonius Abt met het parochiehuis en de historische boerderij, waarin een notariskantoor is gevestigd. In het ontwerp wordt hierop aangesloten met een bijzonder hofgebouw met een mansarde kap. Het stedenbouwkundig plan en de beeldkwaliteitseisen gaan uit van een architectuur die dicht bij het historisch karakter van het centrum ligt.

Vooral wonen

In het ontwerp van het gebouw, zowel buiten als binnen, was de doelstelling om vooral de nadruk leggen op het woonkarakter en dat het vooral géén instelling is. Hier gedijt de klantgroep wel bij. Bewoners krijgen een eigen volwaardig tweekamerappartement met een erker die uitkijkt op de omgeving, waarbij alle appartementen zijn georganiseerd rond een binnenhof. Ieder appartement komt uit op een binnenstraatje, waarin centraal een salon is gelegen voor het ontmoeten en waar men indien gewenst samen kan eten. In de twee gebouwvleugels refereert dit binnenstraatje aan de rondgang van een kloostertuin: er valt direct daglicht binnen en er is uitzicht op de binnenhof. De salons zijn vormgegeven als kamer-en-suite en hebben een groot terras of balkon aan de beschutte binnentuin. Deze binnentuin grenst aan de parochietuin, en vanaf de balkons is er zicht op de karakteristiek Sint Antionius Abt. Er is 24-uurs zorg aanwezig in de woonvorm.

 

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug