# # # #

Veldhuis
Apeldoorn

Locatie
Apeldoorn
Status
Gerealiseerd
Programma

86 appartementen voor mensen met een intensieve zorgvraag

Kenmerkend

De locatie Veldhuis is het eerste grootschalige passiefhuis van Nederland. Het gebouw heeft geen installaties voor verwarming of koeling, alleen voor luchtbehandeling.

Conceptontwikkeling:
Anneke Nijhoff

Planontwikkeling:
Gerrit van der Pol

Stedenbouw en architectuur:
Coen Koenders

Technische projectleiding:
Jan Klijn

BIM-Modelleur:
Marien Riezebos

Wonen met intensieve zorg
in het eerste ‘passieve woongebouw’
van Nederland

In opdracht van zorgaanbieder Stichting KleinGeluk ontwikkelt HevoFame in samenwerking met Trebbe-Klok en Syntrus Achmea 86 appartementen voor mensen met een intensieve zorgvraag op de hoek Molenstraat-Centrum – Kanaal Noord in Apeldoorn. Het project wordt volgens de uitgangspunten van het concept Beschermd Wonen van HevoFame gerealiseerd.

# # #

Transformatie in de zorg

Vanwege wijzigingen in het zorgstelsel, zoals de contractuele scheiding tussen wonen en zorg en veranderende klantwensen en inzichten omtrent goede en wenselijke zorgverlening, heeft KleinGeluk haar toekomstvisie op huisvesting herijkt. De toekomstvisie van KleinGeluk gaat uit van een nieuw concept als alternatief voor de traditionele verpleeghuiszorg, waarbij de individuele cliënt centraal staat en maximale eigen regie heeft. Dit betekent voor het vastgoed dat de woonbeleving voorop staat en de cliënt (bewoner) zelf bepaalt welk woonzorgarrangement wordt afgenomen, passend bij zijn of haar individuele indicatie.
Het unieke aan het concept is het streven dat iedereen, onafhankelijk van de mate van zorg, recht heeft op een eigen woonruimte. Dus ook mensen met dementie of een zware somatische zorgvraag, die 24-uurs onplanbare zorg nodig hebben.

Er wordt uitgegaan van een volwaardig woonconcept, met tweekamerappartementen met eigen badkamer, keuken, energiemeters en bergkast met ruimte voor wasmachine. Dit wordt aangevuld met een sociale leefomgeving voor ontmoeting, activiteiten en welbevinden. Door deze manier van wonen, kan de bewoner zo veel mogelijk eigen keuzes blijven maken. 
 

# #

Transformatie op de locatie

Met de nieuwbouw wordt de hoek Molenstraat-Centrum - Kanaal Noord getransformeerd van een rommelig en grotendeels braakliggend terrein tot een plek met een hoogwaardig leefmilieu. De locatie ligt op een overgangsgebied tussen de Kanaaloevers en de Kanaalzone. Aan de Molenstraat wordt aansluiting gezocht op de grootschalige wanden van de Kanaaloevers. Het nieuwe gebouw is hier 6 lagen hoog en vormt samen met het gebouw van de Stadskade, aan de noordzijde van de Molenstraat, de entree van de binnenstad. De kop van het gebouw krijgt in de architectuur speciale aandacht en vormt daarmee een antwoord op de kop van het gebouw aan de overzijde van de Molenstraat. Aan de kant van het kanaal wordt de bebouwing lager, met een hoogte van 4 bouwlagen.

Dit sluit aan op het gemengde karakter van het Veldhuisgebied. Er is afstand gehouden van het kanaal om ruimte te maken voor de voortzetting van de groene oever. Het parkeren bevindt zich daarom ook zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare ruimte. 

Het gebouw krijgt een afzonderlijke, herkenbare identiteit. Hier wordt primair een robuuste baksteenarchitectuur voorgesteld, in een zachte, warme kleurstelling en met toepassing van bijzondere metselverbanden. De zeggingskracht van de gevels van de gebouwen wordt in hoge mate door een aantal strategische details bepaald: die details/gebouwonderdelen vormen de belangrijkste ingrediënten voor de plastiek van de gevelvlakken. 

Het gebouw is ontwikkeld op basis van de uitgangspunten van het ‘passiefhuis-concept’, waarbij er geen installaties nodig zijn om het gebouw te verwarmen én te koelen. Hiermee is het gebouw ‘Parisproof’.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug