# # #

Gezinspaviljoen
Bovenkarspel

Locatie
Bovenkarspel
Status
Afgerond
Programma

48 appartementen Beschermd Wonen

Opdrachtgever:
Omring

Project:
48 appartementen Beschermd Wonen

Architect:
Coen Koenders

Projectmanagement:
Gerrit van der Pol

Bouwmanagement:
Martijn Hosmar

BIM-modelleur:
Ilse Schrijvers

Paleis van West-Friesland

In het Noord-Hollandse Bovenkarspel is dit jaar het nieuwe Gezinspaviljoen in gebruik genomen. Dit woonconcept voor mensen met een intensieve zorgvraag is ontwikkeld door zorgorganisatie Omring in samenwerking met HevoFame.

# # #

Het Gezinspaviljoen is een begrip in het dorp. In de jaren vijftig van de vorige eeuw is het in gebruik genomen als opvanghuis voor gezinnen. Het architectonisch bijzondere pand met een hoofdgebouw, symmetrische zijvleugels en een grote vijver voor de hoofdingang is statig en doet denken aan paleis Soestdijk. Om die reden wordt het in de volksmond het ‘paleis van West-Friesland’ genoemd. In de jaren negentig is het oude pand grondig verbouwd met onder andere een compleet nieuwe gevel. In die tijd deed het gebouw al dienst als verzorgingshuis.

De herontwikkeling maakt deel uit van een reeks ontwikkelingen in de portefeuille van Omring. HevoFame was betrokken bij de visieontwikkeling en het strategisch huisvestingsplan van de organisatie. In Bovenkarspel was behoefte aan woningen voor mensen met een intensieve zorgvraag, zoals mensen met dementie en mensen met een somatische ondersteuningsvraag. Onderzoek wees uit dat het oude pand niet geschikt was voor de nieuwe visie van Omring.
Om die reden is besloten tot sloop en nieuwbouw van het pand.
 

Dit was voor de bewoners en het dorp een spannend besluit!
Het Gezinspaviljoen is een geliefde plek, onder andere vanwege de ontmoetingsfunctie met restaurant en het iconische karakter van de architectuur. Het is de visie van Omring dat bewoners zo goed mogelijk deel kunnen blijven uitmaken van het dorp. Daarom is besloten het concept in te richten met een zogenoemd ‘ontmoetingsplein’ op de begane grond, met zicht op zowel de tuinvijver voor de entree als de achtertuin met serre. De inrichting bevat ook   een professionele keuken. Op de begane grond, in de vleugels van het gebouw, wonen mensen in zelfstandige appartementen. Op de verdiepingen zijn de ontmoetingsruimten, zoals buurtkamers, zitjes en nisjes, verdeeld over de woonetages en daardoor intiemer van karakter dan de begane grond. 

Het nieuwe woonconcept, met zelfstandige tweekamerappartementen en ruimten voor ontmoeting, zowel in het woongebouw als in de fraaie tuin, ondersteunt de bewoners in een persoonlijke manier van leven in relatie met het eigen netwerk en dorpsbewoners. 
 

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug