Wonen met 
een Plus!

Wonen met een Plus is een alternatief voor het traditionele verzorgingshuis, al zetten we dit woonconcept breder in dan alleen voor ouderen. 

# # # # #

De integrale aanpak van wonen, ontmoeten en ondersteuning in de vorm van diensten en voorzieningen met zorg waar nodig, speelt in op de behoefte aan nieuwe woonvormen. Woonvormen die mensen met een ondersteuningsvraag zo min mogelijk afhankelijk maken van een zorginstelling. Wonen met een Plus valt tussen zelfstandig wonen en wonen met 24-uurs (verpleeghuis) zorg in. 

Behalve ouderen wonen er ook mensen met een ondersteuningsbehoefte door een fysieke of mentale beperking. Mensen met gevoelens van eenzaamheid en/of mensen die behoefte hebben aan een veilige woonomgeving. Ook zij genieten van Wonen met een Plus.

Wonen met een Plus biedt een toegankelijke woning in een regulier woongebouw met een prettige en veilige woonomgeving dichtbij voorzieningen. Bewoners wonen zelfstandig, maar hebben meer nodig dan een geschikte woning. Het ‘meer’ bestaat uit een sociale woonomgeving, gebruik kunnen maken van ondersteunende voorzieningen en diensten en eventueel van zorg. Bewoners kunnen vertrouwen op zorg die volgens afspraak geleverd wordt, en op dag en nacht oproepbare zorg. Zo kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen op de manier waarop zij dat altijd gedaan hebben.