# #

Ulkediep en Hof van Wieringen
Hippolytushoef

Locatie
Hippolytushoef
Status
Afgerond
Programma

Twee woongebouwen met ieder 32 zelfstandige tweekamerwoningen voor mensen met een (intensieve) ondersteuningsvraag

Kenmerkend

Opdrachtgever:
Woonzorggroep Samen

Omvang:
Twee woongebouwen met ieder 32 zelfstandige tweekamerwoningen voor mensen met een (intensieve) ondersteuningsvraag

Conceptontwikkeling:
Anneke Nijhoff

Architectuur:
Coen Koenders 

Projectmanagement:
Arno Hoogeveen

Bouwmanagement:
Dick Sonneveld

BIM-Modelleur:
Lars Jonkman, Marien Riezebos

Op woensdag 15 juni jl. is het project Ulkediep en Hof van Wieringen in Hippolytushoef feestelijk geopend. Dit woongebouw voor mensen met een intensieve zorgvraag is eigendom van Woonzorggroep Samen. HevoFame verzorgde de ontwikkeling, de architectuur en het projectmanagement. Het project is gerealiseerd door De Geus Bouw in samenwerking met Woldhuis installatietechniek en Luitjes Elektrotechniek. Het complex bestaat uit twee woongebouwen met ieder 32 zelfstandige tweekamerwoningen. Deze woningen liggen rondom een binnentuin en zijn ontwikkeld voor mensen met een (intensieve) ondersteuningsvraag vanuit de visie Van verblijf naar wonen. 

# #

Het gebouw is ontworpen vanuit het concept Positieve Gezondheid; je eigen leven leiden en elkaar ontmoeten zijn belangrijke aspecten die vorm krijgen in de ruimtelijke uitwerking. Denk aan een eigen zelfstandig appartement, inval van natuurlijk daglicht in alle ruimtes, ruim uitzicht binnen en buiten, een goed bereikbare en toegankelijke tuin en verschillende ontmoetingsplekken door het hele gebouw die betekenis krijgen door hun specifieke inrichting. De stedenbouwkundige opzet en architectuur past zorgvuldig in de schaal van het dorp. Langs de Parklaan is de maat van het individuele appartement daarom bijvoorbeeld gekozen als korrelgrootte voor de gevel. Op de hoek met de Slingerweg en halverwege bij de hoofdentree geeft een kap een speciaal accent. Parkzicht is een plat gedekt hofvormig gebouw en sluit goed aan op de intieme sfeer van deze straat. De verbinding tussen binnen en buiten is transparant zodat bewoners gemakkelijk hun weg naar buiten vinden. Daarom is de tuin zichtbaar en toegankelijk vanuit de centrale hal van de twee gebouwen en hebben de gemeenschappelijke buurtkamers op de verdieping royale balkons.

Ontwikkelproces

Het secure ontwikkelproces omvatte interactieve sessies met medewerkers van Woonzorggroep Samen. Die leidden allereerst tot een visiedocument en een marktonderzoek. Onder aansturing van de stuurgroep heeft de projectgroep daarna toegewerkt naar een ruimtelijk voorkeursmodel en zijn programma’s van eisen vastgesteld. Daarna volgde een bouwteamselectie en uitwerking van het project in definitieve tekeningen. Verschillende werkgroepen gingen aan de slag met de nieuwe manier van werken, de inrichting, verhuizingen, etc.

Doorlooptijd

De tijd tussen de eerste visieworkshops en de oplevering van de gebouwen bedroeg slechts vier jaar, onder andere doordat in het ontwikkelproces gestuurd is op een ontwerp binnen het bestemmingsplan en op eigen grond. 

# #

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug