Arno Hoogeveen

Ontwikkelmanager

De stenen zijn
het middel,
maar het doel is
de ervaring
Henk Vonk

Mijn naam is Arno Hoogeveen, ik ben sinds 2008 werkzaam bij HevoFame als ontwikkelmanager. Als ontwikkelaar mag ik het hele traject volgen van visievorming op organisatie- en gebiedsniveau tot en met de oplevering van gebouwen, waarbij het zwaartepunt voor mij ligt vanaf de concept- en haalbaarheidsfase tot en met het Voorontwerp.

Het gehele traject volgen spreekt mij erg aan omdat voor globale vraagstukken en ideeën concrete oplossingen worden bedacht die worden geïmplementeerd in samenwerking met de eindgebruikers en diverse andere stakeholders. Daarmee zie je dat wij werkelijk betekenis geven aan gebieden en gebouwen waar mensen - vaak ook met een ondersteuningsvraag - fijn kunnen wonen, werken, winkelen, ontmoeten en genieten. Ik voel mij er dus ook verantwoordelijk voor oplossingen te bedenken die aansluiten bij de visie en het strategisch huisvestingsplan en die nadien goed geïmplementeerd worden.

Aan dergelijke huisvestingsvraagstukken werken veel mensen samen, zowel intern als extern. Een geheel visietraject tot en met de oplevering van een gebouw is doorgaans een langdurig traject, juist daarom vind ik het zo belangrijk om op een plezierige manier met elkaar samen te werken en verbindingen te maken. Tijdens een dergelijk traject moeten in samenwerking met diverse mensen diverse hobbels overwonnen worden (financieel, procedureel, procesmatig, inhoudelijk, et cetera), daar zitten continu uitdagingen voor die ik graag aan ga.

Publicaties van Arno Hoogeveen

Geen publicaties om te tonen