#

Winkelcentrum Leyenburg
Den Haag

Locatie
Den Haag
Status
Gerealiseerd
Project

Wijkwinkelcentrum Leyenburg

Opdrachtgever

OCP

Architectuur

Bob Hebben

Bouw

CNSTRC

Winkelcentrum Leyenburg

Investeringsmaatschappij en assetmanager Orange Capital Partners (OCP) beheert meerdere winkelcentra in binnen- en buitenland. Wijkwinkelcentrum Leyenburg in Den Haag was een verouderd winkelcentrum, zowel qua opstallen als qua omliggend openbaar gebied. Bovendien lag de toegang tot het winkelcentrum niet logisch ten opzichte van het parkeerterrein én wilde de Jumbo uitbreiden.

OCP heeft HevoFame benaderd het centrum te herontwikkelen. HevoFame heeft in samenwerking met betrokkenen (waaronder de VVE) een plan ontwikkeld waarbij de routing in het centrum verbeterd is, er nieuwe moderne gevels zijn gecreëerd, het openbare gebied is aangepakt en de Jumbo uitgebreid is. Inmiddels is het centrum een prettig gebied om te winkelen, te ontmoeten en te verblijven.

Architectuur

De revitalisatie bestaat naast een uitbreiding van de Jumbo en herverdeling van winkels, ook uit een totale aanpak van de uitstraling van het winkelcentrum. Om de toegankelijkheid te vergroten is er vanaf het parkeerterrein een passage gemaakt met een duidelijke entree tot het winkelcentrum met kortere en duidelijkere looplijnen. Rondom het winkelcentrum zijn er luifels toegevoegd en tevens verhoogd zodat de huidige winkels een meer open en lichtere uitstraling kregen. De penanten tussen de puien worden bekleed met robuust metselwerk en als dragers van de luifel zijn er dwarsgeplaatste lichtbakken tbv reclameuiting meeontworpen. Door het hoger plaatsen van de luifel is er boven de bestaande puien ruimte gecreëerd voor nieuwe reclameuiting voor de winkels. Er zijn diverse elementen toegevoegd waar mensen kunnen zitten en uitrusten en een praatje kunnen maken met elkaar. De entree van de flat boven het winkelcentrum is tevens aangepast en vormt een wezenlijk onderdeel van het hele ontwerp.

# #

Hulp nodig of meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug