# # #

Martinus
Medemblik

Locatie
Medemblik
Status
Afgerond
Programma

40 appartementen Beschermd Wonen voor mensen met een intensieve ondersteuningsvraag

Initiatief:
Omring, De Woonschakel

Opdrachtgever:
De Woonschakel

Omvang:
40 appartementen Beschermd Wonen en 2 KDO

Conceptontwikkeling:
Anneke Nijhoff

Planontwikkeling:
Gerrit van der Pol

Stedenbouw en Architectuur:
Coen Koenders en Naomi Even

Projectmanagement:
Berné Vulkers

BIM-Modelleur:
Lars Jonkman

Landschapsontwerp:
John Koomen

Beschermd Wonen
past in de porteuillestrategie
van de Woonschakel

HevoFame ontwikkelde in opdracht van woningcorporatie De Woonschakel en zorgorganisatie Omring 40 appartementen Beschermd Wonen voor mensen met een intensieve ondersteuningsvraag in het centrum van Medemblik. De nieuwbouw vervangt het bestaande verzorgingshuis op deze prachtige locatie. Integraal onderdeel van de ontwikkeling is de herinrichting van het openbare gebied en de renovatie van de naastgelegen kapel en woongebouw De Kleyenburg.

# #

Aanleiding

In deze roerige tijd waarin er veel verandert in de zorg ontstond de behoefte bij zorgorganisatie Omring haar visie op zorg en huisvesting tegen het licht te houden. Zij heeft HevoFame gevraagd met haar deze nieuwe visie te ontwikkelen voor al haar vastgoed, op basis van het concept Beschermd Wonen en Wonen met een Plus. Kenmerkend voor het concept is dat het wonen centraal staat, ook voor mensen met een intensieve zorgvraag. De Woonschakel, eigenaar van het gebouw en de locatie, achtte het concept dermate interessant dat zij de nieuwbouw wilden ontwikkelen en realiseren. Voor de corporatie was belangrijk dat het concept met zelfstandige tweekamerappartementen een woonproduct is dat past binnen de eigen portefeuille strategie. 

Ontwerp en indeling Beschermd Wonen

De locatie ligt in het centrum van Medemblik, aan de rand van de historische kern en naast de Sint Martinuskerk. Het water en het zicht op de haven geven de locatie haar bijzondere cachet. Samen met het bestaande woongebouw De Kleyenburg, ook van De Woonschakel, omsluit de nieuwbouw een binnentuin, met in het midden een oude kapel uit de eerste helft van vorige eeuw. Aan dit binnenhof krijgen de bewoners van de beschermde woonvorm een beschutte tuin. In het ontwerp van de nieuwbouw zijn elementen opgenomen die refereren aan elementen die zichtbaar zijn in panden in de binnenstad, waaronder de kleurstelling, uitvoering van de raampartijen en trapgevelelementen.

071016-Voorzijde-Fragment-definitief.jpg
171016-Terras-achterzijde-Fragment.jpg

Doelgroep en indeling Beschermd Wonen

De individuele ruimte voor bewoners wordt ten opzichte van het voormalige verzorgingshuis meer dan verdubbeld naar circa 45m². Er komen veertig volwaardige tweekamerappartementen, die in vijf woongroepen worden gebouwd én twee studio’s voor tijdelijke zorg. Iedere woongroep heeft een eigen buurtkamer. Naast een appartement hebben bewoners ook buurtkamers waarin gezamenlijk kan worden gekookt, gegeten en sociale activiteiten gedaan kunnen worden. Een appartement bestaat uit een woonkamer, slaapkamer, ruime badkamer met wasmachineaansluiting en keuken. De verkeersruimtes worden binnenstraatjes die aan de gevelzijde worden ingericht met plekken voor ontmoeting. Dit zorgt voor daglicht en uitzicht in deze ruimtes, belangrijk voor de beleving en het welzijn van de bewoners. Het woonconcept wordt gebouwd voor mensen met een middelzware tot zware behoefte aan zorg, zoals mensen met dementie, die een beschermde woonomgeving nodig hebben om de eigen regie optimaal te kunnen behouden. In het gebouw zijn 24 uur per dag professionals van Omring aanwezig voor de benodigde zorg.

De Kleyenburg en de Kapel

De nieuwbouw voor Martinus vormt samen met de bestaande kapel en woongebouw De Kleyenburg een ensemble rondom een binnentuin waar de kapel centraal staat. De Woonschakel wilde het geheel opwaarderen en de kapel een ontmoetingsfunctie geven. De kapel stamt nog van het oorspronkelijke Sint Martinus van begin vorige eeuw. Deze was voorheen via een verbindingsgang verbonden met zowel het verzorgingshuis als de aanleunwoningen van de Kleyenburg. De kapel wordt in de nieuwe situatie fysiek losgekoppeld zodat het zelfstandig als een parel in het midden van de hof staat. Hiertoe heeft HevoFame een nieuwe entree voor de kapel ontworpen. De pergola die deze verbindt met de Kleyenburg vormt een laagdrempelige scheiding tussen de beschutte tuin van Sint Martinus en de gemeenschappelijke tuin van de Kleyenburg. De gehele hof wordt naar ontwerp van landschapsarchitect John Koomen opnieuw ingericht.

# # # #

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug