# #

Centrum
Scherpenzeel

Locatie
Scherpenzeel
Status
Realisatiefase

Opdrachtgever:
AJ Real Estate

Projectmanagement:
Rialto Vastgoed

Conceptontwikkeling en architectuur:
Coen Koenders

Projectleiding:
Jan Klijn

Junior architect:
Naomi Even

BIM-modelleur:
Ruud Moelands en Ilse Schrijvers

Supermarktformules wisselen
van locatie in centrum Scherpenzeel

In het centrum van het mooie dorp Scherpenzeel wordt een nieuwe full service Jumbo supermarkt met appartementen ontwikkeld als onderdeel van een woonservicezone. Gezien de ontwikkeling van de bevolking en de woonbehoeften van inwoners vindt de gemeente het belangrijk dat op deze plek een samenhangend en gecoördineerd aanbod is van toegankelijke woningen, ontmoetingsplekken, zorg en diensten.

Het dorp Scherpenzeel heeft twee supermarkten in het centrum. Een Aldi en een Jumbo. De Aldi is eigendom van AJ Real Estate. De Jumbo is op de huidige plek te krap behuisd, maar kan daar niet uitbreiden. Zij wil graag in het centrum blijven en de stap maken naar een grotere full service supermarkt. Ook de Aldi zoekt een plek waar ze meer ruimte hebben. De gemeente wil met name een full service supermarkt in de beoogde woonservicezone, in combinatie met andere functies in het centrum, die de woonkwaliteit voor veel mensen zal verbeteren. In samenwerking met AJ Vastgoed en Woonstede maakt HevoFame een integrale visie voor een nieuwe supermarkt met appartementen in het centrum van het dorp. Daarnaast heeft Woonstede direct naast de huidige Aldi een stuk grond waar ze sociale huurwoningen wil ontwikkelen. AJ Real Estate en Woonstede zien kans samen deze locatie te ontwikkelen met een grotere supermarkt met daarboven woningen.
Na een intensief proces met de gemeente, politiek en direct betrokkenen én omwonenden besluiten de supermarktformules van locatie te wisselen en kan aan de definitieve planvorming worden begonnen. De Aldi krijgt een tijdelijke huisvesting, waarna de locatie wordt herontwikkeld voor het plan met een grotere Jumbo met daarboven sociale huurappartementen. Is dit klaar, dan kan de Jumbo verhuizen en wordt de huidige Jumbolocatie verbouwd voor de Aldi.

Het totale aanbod van de woonservicezone bestaat uit toegankelijke woningen voor mensen met een lichte zorg- en ondersteuningsvraag aan de Parklaan en een full service supermarkt met toegankelijke appartementen, dagwinkels en een woonzorgcentrum met 24-uurs aanwezige zorg.

# #

Het relatief grote programma en de clustering van functies vormt stedenbouwkundig een behoorlijke uitdaging als het gaat om inpassing in de fijnmazige structuur van het centrum. Daarbij is er een streng welstandsregime van toepassing. De leidraad is respect voor en aansluiten op de ‘wederopbouw architectuur’ die het centrum van Scherpenzeel kenmerkt. In het dorp is sprake van een bijzondere situatie. Daar was de wederopbouw al begonnen onder toezicht van de toenmalige bezetter, verwant aan de Delftse School. Het is een complexe puzzel de winkellogistiek, parkeren, laden en lossen en wonen in deze context goed op elkaar te laten aansluiten en goed te laten landen op deze plek. Dit is gelukt door de supermarkt twee entrees te geven. De ene ligt aan de Dorpsstraat en is vooral bedoeld voor voetgangers en fietsers vanuit het centrum. De tweede ligt aan het parkeerplein aan de Vijverlaan. De twee entrees zijn met elkaar verbonden in een soort passage voorlangs de kassazone.
De appartementen krijgen hun hoofdentree aan de Dorpsstraat. Architectonisch is aan de Dorpsstraat verbinding gezocht met de schaal en architectuur van het centrum, verwant aan de wederopbouwarchitctuur. Aan de Vijverlaan en het parkeerplein wordt op een natuurlijke wijze de overgang gemaakt naar de strakkere naoorlogse architectuur.
 

Enscape_2021-03-01-16-14-07.jpg
Enscape_2021-03-01-16-10-18.jpg

Hulp nodig of meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug