Liedy Vennegoor.jpg

Lichtenvoorde werkt aan zorgzaam centrum

Over een paar jaar is een deel van het prachtige centrum van het Gelderse Lichtenvoorde in de Achterhoek getransformeerd tot een woongebied voor mensen met een intensieve zorgvraag. Circa honderd mensen met dementie of met een somatische ondersteuningsvraag krijgen er een eigen woning, zodanig geclusterd met andere appartementen en het groene dorpspark dat mensen er veilig kunnen wonen en anderen kunnen ontmoeten. Alles in nauwe verbondenheid met de omgeving waarin ze altijd hebben gewoond en gebruikmakend van hedendaagse technologie en domotica.

interview met Liedy Vennegoor

Volgens Liedy Vennegoor, bestuurder van zorgorganisatie Careaz in Lichtenvoorde sluit dit perspectief naadloos aan op de lokale cultuur: ”Onze organisatie is relatief klein en ontstaan vanuit de lokale gemeenschappen binnen onze regio. De mensen zijn hier, ondanks een grote verscheidenheid, erg betrokken met elkaar.

Bewoners identificeren zich sterk met het stadje en de omgeving. Er is hier veel bedrijvigheid. Lichtenvoorde heeft een levendig centrum met veel lokale ondernemers en ook vrij veel toonaangevende grote bedrijven in de directe omgeving . Mensen zoeken het dicht bij huis en zijn over het algemeen erg gesteld op kwaliteit. Het bloemencorso hier in Lichtenvoorde is het op één na  grootste ter wereld, bijvoorbeeld. Ik vind dat kenmerkend voor deze omgeving. Die lokale gehechtheid, die gezamenlijk doorvoelde identiteit en de ingebakken hang naar kwaliteit zijn ontzettend bepalend voor het totaalconcept dat we hier in Lichtenvoorde willen ontwikkelen.”

Mensen zoeken het graag dichtbij huis
Liedy vennegoor

Vanuit de praktijk

Vennegoor is een enthousiast verteller. Ze straalt plezier uit en is inhoudelijk gedreven en genuanceerd.
Ze begon haar carrière als verpleegkundige. Die tijd heeft veel voor haar betekend.

Vennegoor: ”Ik heb het altijd bijzonder gevonden dat je in korte tijd een intieme band met mensen opbouwt. Je hebt te maken met mensen in een heel kwetsbare positie. Je komt als zorgverlener als vreemde binnen om iemand te ondersteunen en/of te verzorgen. Daar is wederzijds vertrouwen voor nodig. Het is echt een bijzonder mooi vak. Omdat er in mijn tijd een overaanbod was van verpleegkundigen heb ik de keus gemaakt om verplegingswetenschappen te gaan studeren in Maastricht. Hoewel ik gegrepen was door de praktijk ben ik ook altijd erg geïnteresseerd geweest in de beleidsmatige kant. Die synthese past heel erg bij mij. Na mijn studie ben ik beleidsmedewerker geweest bij de St. Maartenskliniek in Nijmegen en de provinciale kruisvereniging. Heel erg interessant en verdiepend, maar ik miste de praktijk. Op aanraden van mijn man ben ik verpleegkundig afdelingshoofd geworden in een klein ziekenhuis in Velp en sinds veertien jaar ben ik zorgbestuurder. Al die ervaringen zijn voor mij onmisbaar om mijn huidige vak goed te kunnen uitoefenen. Ik vind het belangrijk de alledaagse praktijk te kunnen doorvoelen om een goed bestuurder te zijn. Voor mijn zomervakantie heb ik nog een nachtdienst gedraaid. Het geeft een goede verbinding met de mensen die bij onze organisatie werken. Zeker in tijden van transitie en verandering praten we met elkaar vanuit dezelfde ervaringen en ik weet als bestuurder dat er ontzettend veel aspecten zijn die met elkaar in samenhang moeten worden gebracht.”

Volledig perspectief

De herontwikkeling van onze locatie Antoniushove in Lichtenvoorde staat al lang gepland in de meerjarenstrategie van Careaz. Vennegoor: ”Het is echt een klassiek verzorgingshuis met kleine zit-slaapkamers, lange gangen en veel algemene ruimten, zoals die overal in Nederland te vinden zijn. Tien jaar geleden hebben we besloten dat de houdbaarheid van het concept korter is dan oorspronkelijk bedacht. We zijn direct versneld gaan afschrijven. Een aantal jaren geleden zijn we begonnen ons te oriënteren op toekomstgerichte woonconcepten aanvullend aan onze kleinschalige woongroepen. We hebben intern veel met elkaar gesproken over wat we willen in combinatie met werkbezoeken bij nieuwe projecten van andere zorgorganisaties in het land. We hadden de ruimte om daar tijd voor te nemen. Een van de laatste bezoeken brachten we aan het project Juliana in Nijmegen waar HevoFame samen met ZZG zorggroep presentaties en rondleidingen organiseren. Het project was net opgeleverd. Er werd een volledig perspectief gepresenteerd van de visie en ervaringen om mensen met een intensieve zorgvraag vanuit een eigen woning ondersteuning te bieden, de organisatie en werkwijze die daar bij past, de financiële arrangementen die mogelijk zijn binnen de Wet langdurige zorg, de contractuele uitgangspunten met de woningcorporatie en het ontwikkelproces. Ondanks  het gedachtegoed dat we zelf al hadden ontwikkeld, gaf dit perspectief ons toch nog veel nieuwe inzichten.”

De synthese van praktijk en
beleid past goed bij me
Liedy Vennegoor

Eigen appartement als basis

”Onze eigen zoektocht heeft me geleerd dat het bedenken en realiseren van een inhoudelijk en toekomstgericht totaalconcept erg complex is. Wat we vijftien jaar geleden een geweldige verbetering vonden – het realiseren van kleinschalige woongroepen in de wijk – is toe aan een vervolg. De discussie over het aantal bewoners op een woongroep en locatie is wel gevoerd. We staan nu voor een, in mijn ogen, meer kwalitatieve vraag en opgave. Niet in de laatste plaats ingegeven door de roep vanuit de maatschappij naar een verdere verbetering van de verpleeghuiszorg en de (technologische) mogelijkheden die we daar nu voor hebben.  Onze nieuwe visie is haalbaar. Dat onderstreept het project in Nijmegen nog eens. We kunnen  mensen met een intensieve zorgvraag heel goed ondersteunen in een zo gewoon mogelijke woonsituatie, zonder gesloten deuren, met een eigen appartement als basis.”

Partner in het proces

”We zijn daarom met HevoFame in gesprek gegaan om te verkennen met welke vervolgstappen we het nieuwe woonproject in Lichtenvoorde kunnen realiseren. Ik was er van overtuigd dat we echt een partner in het proces nodig hadden. We weten zelf best veel, maar kunnen dit niet op eigen kracht. Je alleen maar laten adviseren op een aantal onderwerpen is niet voldoende. Je moet een visionair ontwikkelteam formeren met alle disciplines die nodig zijn om tot een integraal concept te komen en het project te realiseren. We zijn gestart met een traject, waarbij we met ondersteuning van HevoFame een visiedocument en een haalbaarheidsplan hebben ontwikkeld. Daar hebben we een brede doorsnee van onze organisatie bij betrokken, inclusief afgevaardigden van de cliënten(raad) en de raad van toezicht. Ook de gemeente hebben we direct bij de visievorming betrokken. Het plaatselijke bestuur is een belangrijke partner in het vraagstuk hoe we in onze gemeente omgaan met kwetsbare burgers. In dat proces kom je elkaar zo af en toe echt tegen op de concretisering van abstracte visionaire uitgangspunten. Je bent het heus niet altijd met elkaar eens over de praktische oplossingen. Het is een traject waarin je erachter komt of je écht partners van elkaar kunt zijn in het traject. En daarmee bedoel ik dat je gezamenlijk, door discussie over de inhoud, uiteindelijk kunt komen tot iets wat beter is dan jezelf had gedacht.  Het is heel fijn dat HevoFame zich echt aan de inhoud en het project committeert. Dat is extra goed voelbaar op het moment dat het spannend wordt in het proces en ze proactief  naar inhoudelijke oplossingen zoeken. Samen streven naar inhoud en kwaliteit. Weten waarover je praat en duidelijke keuzes durven maken, dat is wat ons bindt. We hebben in een jaar tijd toegewerkt naar een goedgekeurd plan bij de gemeente dat ook veel draagvlak binnen de eigen organisatie heeft gekregen. Daar ben ik best trots op.”

We wilden een echte
partner in het proces
Liedy Vennegoor

Samen delen we de zorg

”De basis van het nieuwe concept is dat mensen met een intensieve zorgvraag in hun eigen stadje naar een woning kunnen verhuizen waar de nodige ondersteuning aanwezig is. Dat is voor iedere bewoner weer anders. Het maakt bijvoorbeeld nogal wat uit of je drie dochters in de buurt hebt wonen die er voor je willen zijn of dat je een heel broos netwerk hebt. En de een is van nature meer op zichzelf en de ander heeft het altijd al prachtig gevonden om vooral veel contacten te hebben. Ook inkomen kan in verband met de eigen bijdrage een rol spelen in de manier waarop mensen hun zorgindicatie willen verzilveren. Waar het ons om gaat is, dat we die individuele keuzes en voorkeuren als uitgangspunt nemen in de ondersteuning. Iedereen krijgt een eigen appartement en kan vanuit die basis het leven leiden en de ondersteuning krijgen die persoonlijk past. Dat kunnen we overigens niet alleen. We hebben veel vrijwilligers en een nauw contact met mantelzorgers en familie. ’Samen delen we de zorg’, is ons motto.”

Maximaal uitnodigend

”Dit uitgangspunt houdt voor ons ook in, dat we werken aan een natuurlijke verbinding met het stadje zelf. Als mensen verhuizen is dat inclusief hun eigen opgebouwde netwerk. Kerk en verenigingen blijven gewoon deel uitmaken van het leven van mensen en dat faciliteren wij actief. We richten de ontmoetingsplekken in het gebouw zo in, dat er ruimte is voor privacy en beschutting, maximaal uitnodigend naar de lokale gemeenschap omdat we er onderdeel van zijn en willen blijven.”

 

Meer weten over deze samenwerking?

Neem dan contact op met:

Bel me terug