CF094796.marcovd.jpg

Kwetsbare jongeren doen gewoon mee in Vreeswijk

HevoFame ontwikkelt in samenwerking met corporatie Jutphaas Wonen, Huis Mandala, de gemeente Nieuwegein en zorgorganisatie Amelpoort een nieuw woonconcept voor jongeren met het syndroom van Down in Vreeswijk. Dat de ouders van de jongeren, die zich verenigd hebben als Huis Mandala, zich met hart en ziel inzetten voor een mooi woongebouw mag voor zichzelf spreken. Wat opvalt is, dat zowel corporatie Jutphaas als de gemeente Nieuwegein zich met bijna dezelfde bevlogenheid inzetten voor het haalbaar maken van dit mooie initiatief. We hebben een gesprek met Marco van Dijk, Hoofd Wonen en Vastgoed bij Jutphaas over de drijfveren van zijn organisatie.

interview met Marco van Dijk

Marco, hoe zijn jullie bij dit initiatief betrokken geraakt?
“Een groepje gelijkgestemde ouders hebben zich verenigd en zijn met de gemeente Nieuwegein gaan praten over hun visie en initiatief. De gemeente Nieuwegein is een actieve aanjager van woonprojecten voor kwetsbare mensen en was ook enthousiast over dit idee. De gemeente heeft toegezegd het initiatief te ondersteunen en te faciliteren waar mogelijk. Zij hebben ons met de ouders in contact gebracht als een club die goed zou kunnen passen. En daar hadden ze gelijk in.”

Waarom past deze ontwikkeling bij jullie organisatie? 
“Net zoals iedere corporatie zijn wij er voor kwetsbare doelgroepen met een kleine portemonnee. Wij vinden het daarbij ook onze taak om specifieke woonconcepten te ontwikkelen. Ook als het over wonen met zorg gaat. Bij regelgeving hebben wij de neiging om te kijken wat er mogelijk is. We zoeken de grenzen op in plaats van regels te gebruiken om iets niet te doen. Daarbij zijn wij een relatief kleine woningcorporatie met circa 1900 woningen en zeventien medewerkers. Het is allemaal redelijk plat georganiseerd en we zijn best slagvaardig. Dat heeft zo’n initiatief ook nodig.”
 

We zoeken de grenzen op
in plaats van regels te gebruiken
om iets niet te doen
marco van dijk

Zijn jullie meer sociaal betrokken dan de gemiddelde corporatie? 
“Het is in ieder geval een heel bewuste keus om met onze omvang dicht bij de bewoners te staan. We zijn heel benaderbaar. Achter elk telefoonnummer staat een naam. Mensen kennen elkaar en onze medewerkers en daardoor ontstaat ook een informele communicatie tussen onze medewerkers en de bewoners. En onze bewoners geven het ook terug. We krijgen veel waardering. Ik geloof zelf ook dat deze filosofie past bij de ontwikkeling in onze markt. Van individualistisch naar betrokkenheid op elkaar, zodat iedereen prettig kan wonen. We zien dat er de nodige leefbaarheidsvraagstukken zijn. Er is sprake van een toenemende maatschappelijke uitstroom. Mensen met een ondersteuningsvraag wonen begeleid in onze wijken. We moeten de integratie van bewoners in de wijk actief benaderen en begeleiden. De overlastsituaties nemen ook toe. Daar moeten we goed op kunnen reageren. Dat doen we zelf, maar ook in samenwerking met zorgorganisaties en andere maatschappelijke instellingen. Er is meer doorstroming van bewoners en ook de samenstelling verandert. Dit zet heel veel druk op de sociale samenhang in de wijken.” 

Hoe zijn jullie tot een keus voor een geschikte locatie gekomen?
“We hebben eerst gekeken naar een locatie die wij in ontwikkeling hebben in Hoeverijk in Nieuwegein. Dat bleek na studie niet haalbaar, onder andere doordat de omgeving niet veilig genoeg was voor deze doelgroep. Toen deze locatie afviel, heeft de gemeente de ‘Pinguïnlocatie’ in Vreeswijk aangedragen. Een prachtige locatie midden in Vreeswijk vlak bij de sluis waar vroeger het zwembad stond. De gemeente is ongekend pro actief en betrokken. De locatie leek ons goed omdat het beschut is, sociaal veilig en kleinschalig. Ik ben toen op zoek gegaan naar een partner om ons verder te helpen want wonen met zorg is toch complex en specialistisch. Ik kwam al snel bij HevoFame uit.”

De gemeente Nieuwegein
is ongekend actief
en betrokken
marco van dijk
Jutphaas wonen.jpeg

INTERACTIEVE workshop MET DE OUDERS VAN STICHTING MANDALA 

Wat is de stand van zaken nu?
 “We zijn gestart met een ‘quick scan’ haalbaarheidsanalyse. We hebben een workshop gehouden met de ouders waarbij HevoFame een concept voor Beschermd Wonen heeft ingelegd als inspiratie. Met de uitgangspunten is een visie op de locatie gemaakt die interactief met de gemeente en omwonenden is besproken en getoetst. Ten slotte is de financiële haalbaarheid in beeld gebracht. We hebben er bewust voor gekozen deze eerste stap in een snel en efficiënt proces uit te voeren. Het heeft veel enthousiasme opgeleverd bij alle partijen. Ook bewoners vinden het mooi en willen graag betrokken worden. Het past binnen de cultuur van het dorp. Qua haalbaarheid valt het project binnen de eisen, maar de marges zijn niet ruim. We moeten heel scherp ontwikkelen. Op basis van de studie hebben de partijen een intentieovereenkomst getekend en nu zijn we bezig het concept meer gedetailleerd uit te werken en te vertalen naar een stedenbouwkundig plan, een schetsontwerp en een volwaardig haalbaarheidsplan. We hebben er allemaal veel vertrouwen in dat het prachtig wordt.” 
 

Meer weten over deze samenwerking?

Neem dan contact op met:

Bel me terug