Erik Burgmeijer

Planontwikkelaar

Het realiseren van duurzaam, goedwerkend én zinvol vastgoed waarin de eindgebruiker centraal staat
erik burgmeijer

Vanuit mijn persoonlijke visie 'het realiseren van een duurzame ruimtelijke omgeving, waar de mens zich thuis voelt', zet ik mij in om binnen de kaders en uitdagingen samen met onze opdrachtgevers naar een zo optimaal mogelijk resultaat toe te werken.

Het realiseren van een nieuw plan start met het analyseren en scherpstellen van de doelgroepen, de gewenste functionaliteiten en de processen die in het plangebied plaatsvinden. Het gezamenlijk opstellen van een integrale visie, strategisch huisvestingsplan én het programma van eisen vormt de fundering voor niet alleen een nieuw gebouw, maar een nieuw goedwerkend én zinvol gebouw. Het geeft mij veel energie om dit in samenwerking met opdrachtgevers, gebruikers en andere stakeholders te mogen ontwikkelen tot een succesvol resultaat.
 
Ik zie het als een uitdagende puzzel om de opgave passend te maken, binnen de ruimtelijke en financiële kaders en de daarbij veranderende marktontwikkelingen. Hierbij vind ik het essentieel om de opdrachtgever te begeleiden de juiste keuzes te maken voor een haalbaar én gedegen plan, waarin het belang de eindgebruiker voorop staat.
 
Met het inzetten van mijn ervaring en expertise wil ik vanuit mijn persoonlijke motivatie een bijdrage leveren aan de complexe maatschappelijke zorgopgave die de komende jaren voor ons ligt.

Publicaties van Erik Burgmeijer

Geen publicaties om te tonen