Raoul Frensen
Adviseur Expertisecentrum

Raoul Frensen

Adviseur Expertisecentrum

De dromen en wensen voor vastgoed zijn vaak groot in een spanningsveld van diverse stakeholders en belangen. Omdat bouwen kostbaar is en gebouwen langdurig gebruikt worden is het essentieel dat doordachte beslissingen genomen worden. Van nature ben ik nieuwsgierig en altijd benieuwd naar het waarom. 

Vaak wordt het ‘waarom’ achter keuzes voor vastgoed bepaald door het geld. Als kostendeskundige houdt ik me bezig met de relatie tussen geld (kosten) en kwaliteit. Ik adviseer liefst al in een vroegtijdig stadium over de mogelijkheden en consequenties die bij verschillende keuzes horen op de verschillende niveaus van bouw-, investerings- en exploitatiekosten. In die advisering is kwaliteit een breed begrip waar naast technische kwaliteit ook zaken als functionaliteit, esthetiek en zeker duurzaamheid belangrijke onderdelen van zijn. Gelukkig telt meer dan alleen het geld, het gaat tenslotte om gelukkige gebruikers van gebouwen.

Publicaties van Raoul Frensen

Geen publicaties om te tonen